Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

Smidigare teknisk identifiering – plötsligt händer det?

En ny föreskrift om teknisk identifiering föreslås från Transportstyrelsen, något som Motorhistoriska Riksförbundet väntat på – och kämpat för –  i åtta år. Föreskriften är mycket viktig för den som ska registrera sitt fordon, men också för den som ansöker om ursprungskontroll.

Sedan 2008 har ändrade föreskrifter och praxis vid ursprungskontroll gjort att tolkning och tillämpning av föreskrifterna glidit isär. I dag kräver Transportstyrelsen alltid en registreringshandling vid ursprungskontroll, även om sådan saknas och trots att gällande regler ger möjlighet till undantag. Föreskrifterna för teknisk identifiering och ursprungskontroll måste därför läsas parallellt för att förstås.

Avsikten med gällande regler är att förhindra att förfalskade eller stulna handlingar används för att registrera ett stulet fordon. Det är just i samband med ursprungskontrollen som många fordonsägare får avslag, detta trots att de ansöker på basis av faktiska omständigheter och att fordonet inte är anmält stulet. Vid den tekniska identifieringen uppstår sällan situationer som inte kan lösas.


Transportstyrelsens förslag är omfattande och berör flera föreskrifter. Bland annat föreslås upphävning av tidigare föreskrift från Vägverket (VVFS 2007:490).

Målen är bland annat att:

  • förtydliga vilka dokument som får användas vid teknisk identifiering för att förklara en viss identifieringsmärkning och att sådana dokument kan lämnas även efter ansökan om ursprungskontroll
  • det bättre ska framgå vilka beslut och åtgärder som ett besiktningsorgan kan vidta
  • det är besiktningsorganet som fastställer identitet, fordonsår och kategori
  • klargöra vilka underlag som får användas för historiska fordon (äldre än 30 år) som funnits i Sverige de senaste 20 åren och fordon som tidigare använts i Sverige utan behov av registrering
  • ersätta föreskriften (TSFS 2010:89) om fastställande för årsmodell av samlarfordon uppbyggt av delar med ett kapitel om fordon som byggts upp av delar från flera olika fordon för att likna ett äldre fordon.


Den nya föreskriften föreslås träda i kraft 1 januari 2022. MHRF för nu dialog med bland andra Transportstyrelsen, ACCS, SFRO, TESTA, SMC och besiktningsbranschen om förslagets konsekvenser. Det är viktigt att hänsyn tas till de alternativa lösningar som behövs för att historiska fordon på ett konsekvent och rättssäkert sätt kan godkännas både vid tekniska identifiering och ursprungskontroll, oavsett fordonsslag, utförande eller ursprung.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

 

Kalendarium - Interna evenemang

Läs mer

Remissvar från MHRF:
På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?