Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Riksdagsmotioner 2013


Riksdagens ledamöter har även i år lämnat in flera motioner som har direkt bäring på möjligheten att utveckla, bevara och bruka det fordonshistoriska kulturarvet. Därtill har såväl oppositionen som Alliansen sammantaget lämnat ett tjugotal motioner rörande körkortsutbildning. Några riksdagsmän har åter motionerat om främre registreringsskylt!

Motionerna behandlas nu av respektive utskott. Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt på att politiker från såväl Alliansen som oppositionen vill skapa möjlighet att införa körkortsutbildning i skolan och förutsättningar för körkortseleven till billigare körkort.Om ursprungskontroll

Ursprungskontroll av historiska fordon (S)

Motionen inlämnad av Isak From (S) och Per Svedberg (S) anser att för att säkerställa bevarandet av det fordonshistoriska kulturarvet och ställa proportionella krav på ägarna vid en registrering bör regeringen ge Näringsdepartementet i uppdrag att se över förordning (2001:650) om vägtrafikregister och kravet på de uppgifter om fordonet som behövs för de historiska fordonen. Riksarkivet behöver få i uppdrag att se över gallringsreglerna för Transportstyrelsen för att säkerställa att historiska dokument inte gallras och destrueras. Transportstyrelsen bör få i uppdrag att se över kravet på historiska originalhandlingar i syfte att förändra lag och praxis så att en vidimerad kopia av en eventuell originalhandling bör ha samma värde som motsvarande vidimerade handling från Riksarkivet för Transportstyrelsen handläggning. Kulturdepartementet bör få i uppdrag att i dialog med bland annat Motorhistoriska Riksförbundet utreda hur svenska departement och myndigheter bör samverka för att det ideella iordningställandet, brukandet och bevarandet av det fordonshistoriska kulturarvet.


Om import

Import av samlarfordon (KD)

Motionen är inlämnad av Lars Gustafsson (KD) som anser att veteranbilar och så kallade entusiastfordon utgör en mycket viktig kulturhistoria och att regeringen bör verka för ett förenklat regelverk vid import av samlarfordon.


Om värnandet av kulturarvet

Historiska fordon en viktig del av vårt kulturarv (C)

Per Lodenius (C ) och Ola Johansson (C ) som anser att regeringen bör se över regelverket kring ursprungskontroll av historiska fordon samt att säkerställa att historiska dokument som är kopplade till fordon inte gallras ut och förstöras.

Det motorhistoriska kulturarvet (M)

Sten Bergheden (M) och Lars-Arne Staxäng (M) menar att motorhistoriska fordon och museer bör uppmuntras från samhällets sida på ett bättre sätt, exempelvis genom att de får möjlighet att ta del av det statliga kulturstödet och genom ökad insikt hos myndigheter när det gäller regler och avgifter.


Om besiktning

Tillgänglighet till bilbesiktning (S)


Om trafikförsäkringsföreningens avgiftsberäkning

Trafikförsäkringsavgiften (M)


Om motorcyklar


Motorcyklel (S)


Om främre registreringsskylt

Registreringsskyltar på motorcyklar och ägaransvar vid hastighetsöverträdelse (S)


Om ägaransvar för MC-ägare

Utökat ägaransvar för motorcyklar (S)

Ägaransvar för utdömda böter (S)


Om körkort och körkortsutbildning

Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt på att såväl politiker från alliansen som oppositionen skapa förutsättningar för lägre kostnader för körkort och möjligheten att införa körkortsutbildning i skolan

Förarbevis för moped klass II (FP)

Körkortsprovets giltighetstid (KD)

Körkort ökar möjligheten till arbete (M)

Körkort och förarutbildning (M)

Körkort (M)

Gör körkortsutbildningen studiemedelsberättigad (M)

Lägre synkrav för traktorkörkort (M)

Enklare att ta B-kort (M)

Lån för körkortsutbildningar (M)

Kostnaderna som är förknippade med ett körkort (M)

Halvera momsen på körlektioner (M)

Körkortsundervisning i gymnasieskolan (S)

Körkort i gymnasiet (S)

Körkortsundervisning i gymnasiet (S)

Möjlighet att ta körkort i hela landet (S)

Underlätta för ungdomar att ta körkort (S)

Körkortsutbildning i skolan (S)

Körkortsutbildning i gymnasieskolan (S)

Översyn av kostnaderna för körkortsutbildning (V)

Körkortsutbildning i skolan (S)

Körkort för jobb (S)

Trafikkunskap i skolan (S)
 

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?