Riksdagens fordonspolitiska arbete

Västra riksdagshuset speglas i Strömmen med vy från väster.  Bild: Melker Dahlstrand


All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.
Att dessa uppmärksammar och stödjer Motorhistoriska Riksförbundets arbete är avgörande för att kunna bibehålla ett rullande kulturarv.


Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) driver konsekvent linjen att det på historiska fordon inte ska ställas högre krav på utrustning och beskaffenhet än de krav som fordonen ursprungligen konstruerats för att möta. Syftet är att tillgängliggöra det kulturarv som de historiska fordonen utgör för dagens och kommande generationer.

Kalendarium - Interna evenemang

Så fungerar riksdagen


Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land.

Svenska folket väljer vart fjärde år 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna. Dessutom har riksdagen stort inflytande på utrikespolitiken.Läs mer om hur Sveriges riksdag fungerar här.

Voteringsknappar i en ledamotsbänk; grön lampa för "ja", röd för "nej" och gul för "avstår". Bild: Riksdagsförvaltningen
På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?