Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Motorhistoriska Riksförbundets remissförfrågningar och svar

2017

Transportstyrelsens förslag avseende tävling och uppvisning på väg med motorfordon

MHRF svarade Näringsdepartementet 2017-09-06: TSF 2017-206

MHRF föreslår bland annat:

 

  • att Transportstyrelsen väljer att exemplifiera uppvisning i samband med motorfordon på väg utifrån trafiksäkerhet och framkomlighet.
  • att ett allmänt råd får följande lydelse eller annan med motsvarande innebörd ” uppvisning på väg med motorfordon avser andra arrangemang på väg med fordon än tävling och som påverkar trafiksäkerhet eller framkomlighet för andra.
  • att i anslutning till övriga exempel under allmänna råd skrivs in förklaring till benämningen rally där det framgår att ordet per automatik inte innebär hastighetstävling för att därigenom undvika framtida missförstånd.

Underlag:


Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon
MHRF svarade Näringsdepartementet 2017-03-10: N2016-07396_MRT


MHRF föreslår bland annat:
 

  • att de historiska fordonen definieras i vägtrafikförordningen som fordon som är 30 år eller äldre
  • att miljözon 3 även inkluderar historiska eldrivna bilar
  • att regelverket nationellt blir förutsägbart

Därtill ser MHRF positivt på myndigheternas möjlighet att genom prövning ge tillstånd att i miljözon 3 framföra historiska fordon i sin rätta kulturarvsmiljö


Underlag:Promemorian om reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle
MHRF svarade Miljö- och energidepartementet 2017-04-19: M2017/00723/R

 

I korthet lyfter MHRF bl a behovet av blyad bensin, 98 oktan med högst 5% etanol och tillgänglighet i hela landet. Därtill föreslår MHRF en översyn av dagens regler för att möjliggöra en laglig ändring av motor och dess system i befintliga lätta bilar av årsmodell 1976 och nyare; inklusive motorbyte. 

 

Underlag:

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?