Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Motorhistoriska Riksförbundets remissvar

2013Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistretMHRF svarade Transportstyrelsen 2013-05-13: TSF 2013-01


Transportstyrelsen avser att fortsättningsvis enbart tillhandahålla skyltar med EU-symbol och S-märkning.Fler fordon kommer att kunna få den så kallade USA-skylten. Skylten för tvåhjulingar får ett mindre format. Särskilda skyltar för rallyfordon.

Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt på dessa nyheter men anser tvärtom att det även fortsättningsvis ska vara möjligt att beställa skyltar utan EU-symbol och S-märkning.


Transportstyrelsens underlag:
 


Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet
MHRF svarade Transportstyrelsen 2013-05-05: TSF 2013-66


Motorhistoriska Riksförbundet  noterar att vår tidigare kritik avseende överfinansiering av vägtrafikregistret var berättigad då Transportstyrelsen från 2014 avser att helt tar bort avgiften för påställning av fordon och också sänker avgiften för dubbletter av registreringsbevis via postförskott.

Motorhistoriska Riksförbundet anser att registreringshållningsavgiften inte följer självkostnadsfinansieringsprincipen. En enkel lösning för de historiska fordonen skulle vara att debitera en lägre årsavgift vartannat eller till och med vart tredje år istället som nu årligen. Alternativet är en differentierad avgift, något som Transportstyrelsen tillämpar på andra områden.

 


Transportstyrelsens underlag:


Transportstyrelsens rapport om insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet.
MHRF svarade Näringsdepartementet 2013-05-03: N2013/1368/TE

Motorhistoriska Riksförbundet har i remissvaret framfört kritik mot att någon analys av kulturhistorisk verksamhet på vägtrafikområdet inte gjorts.

Näringsdepartementets underlag:

Transportstyrelsens rapport till Näringsdepartementet med en sammanfattning av remissvaren (i vilken MHRFs skarpa kritik lyfts fram):Konsolidering av föreskrifter rörande utrustning och beskaffenhet hos bilar och släpvagnar som dras av dessa.

MHRF svarade Transportstyrelsen 2013-02-28: TSV 2010:1339
 

Motorhistoriska Riksförbundet har i sitt remissvar dels pekat på direkta felaktigheter i texten dels framhållit behovet av en samlad översyn. Behovet är uppenbart när det gäller historiska fordon då informationen är mycket knapphändig i VVFS 2013:XX. Det saknas ofta relevant information och om den information som finns används konsekvent innebär det att de historiska fordonen inte uppfyller kraven i föreskriften. Därtill hänvisas det till äldre föreskrifter som ofta är svåra att frambringa.

Transportstyrelsen återkom efter att vi lämnat vårt remissvar med följande besked;
”Syftet med detta föreskriftsarbete är dels att införa dessa föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och dels att utfärda en konsoliderad version som inkluderar samtliga ändringsföreskrifter som utfärdats av Vägverket och Transportstyrelsen. Denna sammanställda version innehåller inga sakändringar utan är endast av redaktionell och formell karaktär. Era synpunkter om korrigeringar av stavfel, felhänvisningar m.m. har därför tillgodosetts och åtgärdats. När det gäller övriga synpunkter beträffande kompletteringar och förslag till en samlad översyn och införande av en generalklausul avseende historiska fordon, har Transportstyrelsen sparat dessa förslag tillsammans med andra förslag till föreskriftsändringar för att utredas separat.”.


Transportstyrelsens underlag:

 


 

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?