Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

Import av samlarfordon

[2013-10-24 10:47] Från och med 1 januari 2014 kommer det bli lättare att vid förtullning enligt taricnummer 9705000090 förutse hur så kallade samlarfordon ska klassificeras vid import från tredje land. Motorhistoriska Riksförbundet anser att förutsägbarheten inom EU för den som importerar ett fordon är ett steg i rätt riktning. Medlemsstaterna har dock olika syn på vilka fordon som ska anses vara av historiskt och etnografiskt intresse vilket är själva grunden för tullfriheten och därmed också den lägre momsen (12%). Förhandlingarna inom EU har resulterat i att fordonen huvudsakligen ska vara i ursprungligt skick. Detta innebär i princip i överensstämmelse med det utförande fordonet hade när det lämnade tillverkaren. Ett renoveringsobjekt uppfyller således inte kraven. Med ursprungligt skick avses ett fordon utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i ett historiskt korrekt tillstånd. Dagens kriterier kvarstår. Det innebär att fordonet ska vara förhållandevis sällsynt, normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål, vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål, och vara av större värde. Skillnaden mot tidigare är att dessa kriterier anses uppfyllda om de tre huvudkriterierna uppfylls. Huvudkriterierna är: I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar. Minst 30 år gamla Av en modell eller typ som inte längre tillverkas Den nya tillämpningen överensstämmer väl med den diskussion som förs inom EU i Bryssel när det gäller det så kallade ”besiktningspaketet” där det föreslås att medlemsstaterna själva ska fastställa kontrollbesiktningsprogram för fordon av historiskt intresse. De fordon som inte anses vara av historiskt intresse ska följa det regelverk som fastställa av EU. Läs mer här. Repliker och reproduktioner omfattas inte, såvida de inte uppfyller de tre kriterierna. Som samlarfordon anses även fortsättningsvis motorfordon, oavsett när de är tillverkade, om det kan bevisas att fordonet har använts i samband med en historisk händelse och tävlingsfordon om det kan bevisas att fordonet konstruerats, byggts och använts uteslutande för tävling och har vunnit betydande framgångar vid prestigefyllda nationella eller internationella evenemang. Delar och tillbehör för fordon klassificeras enligt detta nummer under förutsättning att de är originaldelar eller -tillbehör för samlarfordon, är minst 30 år gamla och inte längre tillverkas. Läs mer här. Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Fem nya klubbar invalda i MHRF på stämman 2013

[2013-10-21 13:04] Motorhistoriska Riksförbundet höll lördagen den 19 oktober sin förbundsstämma på Täby Park Hotel. Många intressanta ämnen diskuterades och fem nya klubbar valdes in som medlemmar.Under förmiddagen höll styrelsen och kanslipersonalen presentationer om aktuella frågor och projekt, bland annat MHRF-försäkringen, arbetet med myndighets- och politikerkontakter, Motorhistoriska Dagen och Elmia och den nya mekanikerutbildningen för historiska fordon i Motala. På eftermiddagen hölls stämmoförhandlingarna och i samband med detta valdes fem nya klubbar in av de 96 klubbar som fanns representerade. De klubbar vi nu hälsar välkomna är Östergötlands Veteranlastbilsklubb, Street Freaks Norrland, Nordiska Trabant & IFA-vänner, Lerums Sport & Veteranbilsklubb samt Motorentusiasterna i norr. Motorhistoriska Riksförbundet har därmed vuxit ytterligare och består i dag av 175 klubbar. Vid val av styrelse blev det omval på tre av de ledamöter vars mandat gått ut samt inval av två nya ledamöter. Motorhistoriska Riksförbundets styrelse består därmed av Peter Edqvist (ordförande), Rune Björck (vice ordförande), Timo Vuortio (förbundssekreterare), Lennart West (förbundsekonom), Göran Flank, Rickard Elgán, Per Dahl och samt de två nya ledamöterna Helén Martin och Per-Åke Larsson. En punkt på programmet var också utdelning av Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingars stipendium 2013. Detta år uppmärksammades fordonshistorikern Gert Ekström samt boken Fordonen, vägarna och motorsporten i Västra Värmland av Åsmund Nordahl samt medförfattarna Bengt Andersson, Carl-Gunnar Melin och Wilgot Åhs, utgiven av Arvika Fordonsmuseum. Malin Blomquist, kanslisekreterare

Veteranfordonsklubben i Tjust mottog Årets Dragkrok

[2013-10-04 10:48] Foto: Mikael JohanssonTorsdagen den 3 oktober genomfördes den femte och sista av årets prisutdelningar i arrangörstävlingen Kultur på väg - bästa arrangemang under Motorhistoriska dagen 6 juni. MHRF reste denna gång till Västervik. Förbundsordförande Peter Edqvist och kanslisekreterare Malin Blomquist anlände vid kl 18 till Västerviks nya kommunhus, inhyst i det gamla tingshuset. Ett stort antal intresserade medlemmar i Veteranfordonsklubben i Tjust hade samlats denna kväll som inleddes med en visning av huset. Därefter var det dags för prisutdelning i den stora sammanträdessalen där Peter Edqvist inledde med att berätta om Motorhistoriska Riksförbundet och Motorhistoriska Dagen. Klubben fick motta hederpris i Kultur på väg 2013 för sitt evenemang vid Café Kårtorp den 6 juni. Juryns motivering: Veteranfordonsklubben i Tjust skapade på Motorhistoriska Dagen ett fordonshistoriskt skyltfönster vid Europaväg 22 och Café Kårtorp. Ett välarrangerat evenemang som visade bredden av klubbens kulturskatter och ett publikdragande initiativ som väckte de förbipasserandes nyfikenhet på fordonshistorian. Diplom överlämnades av Kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson (S) till Torvald Gustafsson, hedermedlem som var med och grundade klubben 1971. Magnus Pettersson, klubbordförande, fick ta emot Årets Dragkrok från MHRF:s kanslisekreterare Malin Blomquist, som var den jurymedlem som besökte evenemanget den 6 juni. Avslutningsvis överlämnade klubben en tavla med bilder från evenemanget till Café Kårtorps Pia Wahlman som tack för samarbetet. Därefter bjöds hela sällskapet på smörgåstårta och kaffe.Tävlingen Kultur på väg genomförs av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine. Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Fordonsteknisk utbildning för historiska fordon

[2013-09-20 13:11] Tisdagen den 17 september 2013 medverkade Motorhistoriska Riksförbundet i en presskonferens på Carlsund Utbildningscentrum i Motala. MHRF har varit med och initierat en ny fordonsteknisk introduktionsutbildning med inriktning på historiska fordon som just startat med mycket intresserade och entusiastiska deltagare. Arbete pågår även med ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning. Lördagen den 14 september var på flera sätt en historisk dag. Då startades vid Carlsund Utbildningscentrum i Motala den första fordonstekniska utbildningen i landet med inriktning speciellt mot historiska fordon. Utbildningen är en 100-poängs introduktionskurs över en termin. Syftet med kursen är att bredda kunskaperna hos verksamma bilmekaniker så att dessa kan utföra service och reparationer av historiska fordon, liksom renoveringar av dessa. Utbildningens inriktning är främst att ge ökade tekniska kunskaper om fordon tillverkade från 1930-talet och fram till 1980-talet. Kursen skall ge deltagarna en vidare förståelse för de tekniska skillnader som finns hos äldre fordon i förhållande till moderna, samt att ge insikt i de olika kunskaper som behövs för att kunna utföra underhåll och service på äldre fordon. Dessutom vill man ge deltagarna förståelse för entreprenörens och företagarens roll att kunna ge ägarna relevanta råd om inköp, utföra skötsel och reparationer av historiska fordon, med fokus på äldre bilar, även om också motorcyklar och tyngre fordon berörs under utbildningen. Det idag breda intresset i samhället för historia och nostalgi märks mycket tydligt även på fordonsområdet. Tidigare var det kutym att man till största delen själv renoverade och underhöll sitt historiska fordon. Idag är det precis lika vanligt att man väljer att lämna bort detta arbete till specialister då man som fordonsägare själv inte alltid har vare sig möjligheterna, tiden eller kunskapen att göra arbetet själv. Det är en trend man sett under många år ute i världen, som vi nu ser allt tydligare även i vårt land. MHRF uppskattar att det finns cirka 200 000 personbilar och motorcyklar i trafik som är äldre än 30 år i landet och därmed i behov av löpande underhåll. Till detta kommer ungefär lika många avställda historiska fordon, som kräver mer eller mindre omfattande renoveringsinsatser för att åter kunna ge sina ägare glädjen i att framföra ett teknik- och kulturhistoriskt intressant fordon på våra vägar. Att fler yrkeskunniga på historiska fordon verkligen behövs i motorbranschens företag intygas inte minst av de specialistföretag som redan är verksamma i denna del av branschen och som ofta har mycket svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens och profil för att kunna svara upp mot kundbehoven. Introduktionsutbildningen är ett samverkansprojekt mellan Motorhistoriska Riksförbundet, Motala kommun och Motala Motormuseum. Ambitionen är att orienteringskursen, som man hoppas ska få fler efterföljare runt om i landet, ska utgöra plattformen för en ettårig yrkeshögskoleutbildning, med inriktningen tekniker historiska fordon. Arbetsgruppen som tagit initiativ till och tagit fram utbildningen består av Peter Edqvist (Motorhistoriska Riksförbundet), Anita Karlén (Motorhistoriska Riksförbundet), Bo Lindman (branschkonsult), Christian Johansson (Motala kommun), Sven Ordell (sakkunnig), Jan-Ove Boll (Motala Motormuseum) och Per de Faire (samordnare). För introduktionskursens ledning och genomförande i kommunala vuxenutbildningens regi svarar Sven Ordell och Christian Johansson, som också hade ett grannlaga arbete att ur de många ansökningarna vaska fram deltagarna till de 18 kursplatserna. Bo Lindman, branschkonsult

Förstapriset i Kultur på väg delades ut till Norrköpings Veteranbilsklubb

[2013-09-10 08:41] Lördagen den 7 september, under Östgötadagarna, begav sig Motorhistoriska Riksförbundet till Norrköping för prisutdelningen till Norrköpings Veteranbilsklubb som vann tävlingen Kultur på väg 2013. Priset delades ut vid klubblokalen där en stor publik och många fordon hade samlats. Klubben bjöd på grillbuffé och fika som avnjöts i det soliga vädret i hamnområdet. På plats från Motorhistoriska Riksförbundet var förbundsordförande Peter Edqvist och kanslisekreterare Malin Blomquist. Från Norrköpings kommun deltog kommunalråden Eva Andersson (S) och Lars Stjernkvist (S) samt Jirina Klevstigh (M), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Dessutom tidigare skolministern och landshövdingen Ingegerd Wärnersson (S), engagerad i Kultur på väg och den fordonshistoriska rörelsen. Alla gäster hämtades ståndsmässigt i historiska fordon vid tågstation respektive rådhus. Som pris för sitt evenemang på Motorhistoriska Dagen den 6 juni, då man i samarbete med kommunen sammanförde Nationaldagsfirandet och Motorhistoriska Dagen, tilldelades klubben både diplom i storformat och en pokal. Pokalen delades ut av Ingegerd Wärnersson till klubbens ordförande Leif Jonsson. Diplomet överlämnade Jirina Klevstigh och Eva Andersson till Ingela Gewerths Jonsson, drivande bakom evenemanget. Dessutom passade kommunen på att både gratulera och tacka för samarbetet genom att Lars Stjernkvist överlämnade blommor. Eva Andersson förklarade att man tagit till sig det fordonshistoriska kulturarvet och dess potential i kommunen och gärna vill fortsätta arbeta tillsammans med klubben. Läs mer om vinnarevenemanget här. Kultur på väg är en arrangörstävling som genomförs på Motorhistoriska Dagen av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine. Läs mer här. Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF 

Prisutdelningar i Kultur på väg i Lundsbrunn och Färjestaden

[2013-09-02 10:59] Prisutdelningarna till de fem finalisterna i 2013 års upplaga av arrangörstävlingen Kultur på väg genomförs nu i rask takt. Under veckan som gått har Motorhistoriska Riksförbundet gjort två besök ute i landet. Torsdagen den 29 augusti reste förbundsordförande Peter Edqvist och kanslisekreterare Malin Blomquist till Öland och Färjestaden för diplomutdelning till Kalmar-Ölands Fordonshistoriker vid årets sista hamnträff. Klubben fick priset för Solvändan och hamnträffen på Motorhistoriska Dagen den 6 juni. Denna vackra sensommarkväll genomfördes hamnträffen vid Köpstaden i Färjestaden, med över hundra historiska fordon och en stor intresserad publik. Till diplomutdelningen hade politiker från berörda kommuner bjudits in. Medverkande gjorde riksdagsmannen Anders Åkesson (C), från Kalmar, Ingegerd Pettersson (C), vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden i Kalmar, Roger Kaliff (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, Kent Ingvarsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga samt Lisbeth Lennartsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Borgholm. Dessutom landshövdingen i Kalmar län, Stefan Carlsson, som var den som fick äran att dela ut diplomet. Detta mottogs av Harald Drevfors från Kalmar-Ölands Fordonshistoriker, drivande bakom hamnträffarna. Den 1 september fortsatte förbundsordförande Peter Edqvist till Lundsbrunn, tillsammans med generalsekreterare Jan Tägt och motorhistorikern Per-Börje Elg. Vid det pittoreska stationshuset utdelades diplom till de tre klubbar som genom sitt samarrangemang på Motorhistoriska Dagen såg till att olika delar av vårt rullande kulturarv visades upp. Ett plus ett plus ett är större än tre, skulle man kunna säga. De tre klubbarna är Samhällsföreningen i Lundsbrunn, Skara-Lundsbrunns Järnvägar och Mariestads Fordonshistoriska Sällskap. Detta pris var ett hederspris och juryns motivering lyder: I Lundsbrunn sammanfördes Motorhistoriska Dagen på ett föredömligt sätt med nationaldagen av samhällsföreningen och de fordons- och järnvägshistoriska föreningarna. Ett kultursamarbete där ung som gammal erbjöds en titt i den fordonshistoriska backspegeln genom de rullande kulturskatter som deltog. Samhällsföreningen fick ta emot sitt diplom av Anne-Marie Widegren (M), 2:e vice ordförande i Götene kommunstyrelse, som dagen till ära var föredömligt klädd i en resedräkt av ett mer än 100-årigt snitt. Mariestads Fordonshistoriska Sällskap mottog sitt diplom av Motorhistoriska Riksförbundets generalsekreterare Jan Tägt som också redogjorde för bakgrunden till Motorhistoriska Dagen och tävlingen Kultur på väg som uppmärksammar klubbar och andra som genomför bra evenemang på just Motorhistoriska dagen. Slutligen fick järnvägsföreningen ta emot ett diplom av Uno Bohman (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Skara, som på ett intressant sätt belyste hur viktig smalspårsepoken varit i Skaras historia. Kultur på väg är en arrangörstävling som genomförs på Motorhistoriska Dagen av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine. Läs mer här. Malin Blomquist, kanslisekreterare MHRF

Kultur på väg-diplom delades ut i Örnsköldsvik

[2013-08-28 09:22] Från vänster: Peter Edqvist, förbundsordförande MHRF, Roland Sjölander, sektionsordförande och Glenn Nordlund, kommunalråd (S).Lördagen den 24 augusti delades ett av priserna i tävlingen Kultur på väg ut i Örnsköldsvik. Det var ett diplom till Norrlands Motorhistorikers Örnsköldsvikssektion. Örnsköldsvikssektionen var en av årets fem finalister i arrangörstävlingen Kultur på väg som varje år genomförs på Motorhistoriska Dagen den 6 juni av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine. Tävlingen uppmärksammar evenemang som lyfter fram det fordonshistoriska kulturarvet. Örnsköldsviksektionen hade till den 6 juni förlagt sitt klassiska evenemang Örnstråket - alla tiders rally. Som en del i Örnsstråket kördes också Motorhistoriska Sällskapet i Sveriges lopp 46-59-svängen. Totalt deltog ett hundratal fordon. Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii- mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi- mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Diplomet delades ut i samband med Blåröken mopedrally vid dess start vid friluftscentralen Själevad. I samband med prisutdelningen talade Motorhistoriska Riksförbundets förbundsordförande Peter Edqvist. Från Örnsköldsviks kommun närvarade näringslivsutvecklare Lars Söderlind och kommunalrådet Glenn Nordlund (S). Den senare fick äran att överlämna diplomet till Örnsköldsvikssektionens ordförande Roland Sjölander. Kultur på väg är en arrangörstävling som genomförs på Motorhistoriska Dagen av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine. Läs mer här. Årets samtliga pristagare hittar du här. Malin Blomquist, kanslisekreterare, MHRF

I love Hjo - MHRF på plats under British Motor Meet

[2013-08-19 13:16] Helgen den 16-18 augusti behövde man inte åka till England utan det räckte med en resa till Hjo, som firade British Motor Meet. Hela Hjo var dekorerat med engelska flaggor, och på torget blev man bjuden på te och engelska kex med engelsk marmelad. Det spelades engelsk musik och som pricken över i:et var det British Motor Meet i Stadsparken. 200 engelska klenoder fanns att beskåda, allt från en liten MG Midget från 1930-tal till moderna Jaguarer och Rolls Royces. Bosse Bildoktor var evenemangets ”lekledare” och han fick anglofilerna på ett toppenhumör. Det var femte gången som Hans Örtlund och Co firade British Motor Meet. Ett evenemang som bara växer och växer. Evenemanget avslutades med ett rally Hjo-Tibro-Ålleberg där Segelflygmuseet blev mötets avslutning. På bilden ser man när Hans Örtlund överlämnar ett ex av MHRF:s jubileumsbok Kultur på väg till kommunchefen Lisbeth Göthberg. Rune Björck, styrelseledamot MHRF, på plats i Hjo

Historiska fordon hotas av svenska myndigheter

[2013-07-14 10:13] Volvo PV 36 Carioca från 1935, foto: Volvo museumDEBATTARTIKEL Över hela Sverige görs årligen det fordonshistoriska kulturarvet tillgängligt vid 1000-tals evenemang och på 100-tals museer tack vare en av landets största folkrörelser. Det är enskilda och föreningar som genom hårt ideellt arbete bevarar gårdagens fordon till glädje för dagens och framtidens generationer. Men vi upplever statliga myndigheter som mer eller mindre medvetet sätter käppar i hjulen för det rullande kulturarvet. De som förvaltar vår fordonshistoria drabbas av en märklig och som vi upplever det godtycklig myndighetsutövning. Nedan redovisas ett litet axplock av sådant som händer när fordonshistoriker möter Tullverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen. Ett historiskt fordon måste tidigare ha varit registrerat i Sverige för att av myndigheterna betraktas som historiskt. En T-Ford som nyligen importerats från Norge är således inte historisk! Ska de va´så´ här? I vissa fall krävs det dispens för att kunna registrera ett historiskt fordon i Sverige. Avgiften för en sådan dispensansökan har de senaste fyra åren ökat från 600 kr till 2.600 kr, dvs med 333 procent. Ska de´va´så här? Till gamla fordon hör ibland vackra handskrivna registreringshandlingar med stämplar och ”frimärken” och allt. Dessa handlingar är av stort kulturhistoriskt värde och ska naturligtvis följa med fordonet. Men så tycker inte myndigheterna, de begär in dessa gamla originaldokument för att behålla dem, enligt egen utsago för att senare förstöra dem. Ska de´va´så här? Det strikta regelverket vid ursprungskontroll motiveras med att det finns 5.500 stulna historiska fordon i landet. Våra undersökningar pekar snarare på att det rör sig om enstaka historiska fordon per år som stjäls. Ändå fortsätter myndigheterna att hävda något uppenbart oriktigt utan att kunna visa på sina underlag. Ska de´va´så här? I en statlig utredning har föreslagits att privatpersoner inte ska få demontera sin bil för att kunna återanvända reservdelar, man bedömer detta som illegal bilskrotning. Ska de´va´så här? Häromdagen förklarade att Miljöminister Lena Ek i ett interpellationssvar att föreslaget inte kommer att genomföras – stort tack! En av myndigheterna säger på sin hemsida att endast fordon som godkänts vid kontrollbesiktning ska kunna exporteras. Det betyder att historiska renoveringsobjekt måste stanna i landet. Undantag föreslås visserligen, således kan det vara ok om ”... batteriet saknas eller att någon pedal behöver bytas ut”. Ska de´va´så här? Om man importerar ett fordon från ett land utanför EU, så ska man betala tull. Det finns en särskild tullsats för samlarfordon. Men reglerna säger att ett samlarfordon måste vara av ”historiskt och etnografiskt intresse” och att ”Utöver detta kan Tullverket neka en klassificering som samlarobjekt om det blir tydligt att fordonet inte visar på ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar eller ett skede i denna utveckling.” Ska de´va´så här? Motorhistoriska Riksförbundet värnar om att våra historiska fordon ska kunna bevaras för kommande generationer. Det är därför dags att Sverige får ett lagfäst kulturarvsskydd som gäller även det rörliga kulturarvet. Myndigheter ska inte kunna hitta på godtyckliga regler som drabbar de som är fordonshistoriskt intresserade. Vi kommer aktivt att stödja att en sådan lagstiftning kommer till stånd. Peter Edqvist, förbundsordförande Motorhistoriska Riksförbundet Anders Åkesson, riksdagsledamot, CenterpartietAnnelie Enochson, riksdagsledamot, KristdemokraternaLars Gustafsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?