Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Nyhetsarkiv

MHRF deltog när Svenska Kungsrallyt 25-årsjubilerade

[2021-08-25 09:20] 25-årsjubilerande Svenska Kungsrallyt gick av stapeln lördagen den 21 augusti. Tävlingen startade i samband med kungens 50-årsdag och årets rally var det fjortonde i ordningen. Bakgrunden är den Volvo PV 60 från 1946 som kung Carl XVI Gustaf fick i 50-årspresent 1996 där ett antal personer och organisationer, bland andra Motorhistoriska Riksförbundet och MHRF-försäkringen, gick samman och bekostade bilen. Som tack för detta arrangeras vartannat år Svenska Kungsrallyt för givarna på Öland med Borgholm som bas. I årets rally deltog MHRF med en T-Ford 1914 ägd och körd av före detta styrelseledamoten Göran Flank. Passagerare var vice förbundsordförande Per Petersson och undertecknad från kansliet. Vi hade fin helg med en tiomilaresa i perfekt väder på vackra norra Öland. Under vägen var det kontroller med frågor och körprov. En segrare och tre andrapristagare med lika, men lite färre poäng, uppmärksammades vid den avslutande lunchen i en maskinhall. MHRF var en av andrapristagarna liksom den relativt nye landshövdingen i Kalmar Peter Sandwall som tillsammans med fru Pernilla körde Bentley 4 ½ litre från 1928. Bilen renoverade Peter tillsammans med sin far på 1980-talet. Dessutom är han medlem i MHRF-klubben Automobilhistoriska Klubben, AHK. Nämnas kan att även kungen är medlem i en MHRF-klubb, Storvolvo-klubben. Se inslag i SVT här Lennart West försäkringshandläggare MHRF  

UPPDATERAD 20210909:
Omarbetad vägledning för Naturvårdsverket

[2021-07-05 13:59] Naturvårdsverkets vägledning är av stor betydelse eftersom såväl Tullverket som länsstyrelserna följer den i sin handläggning i import-och exportärenden av entusiastfordon. Efter möte med MHRF sker en översyn av denna. Motorhistoriska Riksförbundet genomförde i slutet av juni ett digitalt möte med Naturvårdsverket för att diskutera den bristfälliga vägledning som finns på deras hemsida. En uppenbar brist är att de inte nämner hur historiska fordon ska bedömas vid import och export. Naturvårdsverket insåg själva redan 2017 att vägledningen var otydlig och uttalade därför att man hade för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp där MHRF skulle erbjudas en plats. Någon inbjudan till en sådan arbetsgrupp har emellertid inte kommit, trots att MHRF vid ett flertal tillfällen begärt detta. I stället har Naturvårdsverket vänt sig till länsstyrelsen i Skåne för stöd när det gäller översynen av vägledningen. Resultatet av denna översyn har MHRF i samband med remissbehandlingen haft flera synpunkter på. Länsstyrelsen i Skåne har därför omarbetat vägledningen och överlämnat den till Naturvårdsverket för vidare handläggning. Senaste nytt, uppdaterat 20210829 När MHRF mötte Naturvårdsverket gav myndigheten en muntlig föredragning av de viktigaste punkterna i den vägledning som man höll på att omarbeta. MHRF fick ett positivt intryck av att man tagit viss hänsyn till de synpunkter som vi tidigare har framfört. Avsikten var att skicka ut den omarbetade vägledningen på remiss till länsstyrelserna. Innan publiceringen av vägledningen skulle MHRF få underlaget för att kunna lämna synpunkter. Publicering av den nya vägledningen skedde dock utan att MHRF fick det utlovade underlaget. Nu är den nya vägledningen publicerad. Texten är bättre än den förutvarande, men MHRF har ändå synpunkter som vi tyvärr inte hade möjlighet att föra fram. Vi kommer på nytt kontakta Naturvårdsverket och begära att en särskild partssammansatt arbetsgrupp inrättas för att göra vägledningen tydligare.   Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF Bilden: Denna Dodge 1959 stoppades vid import i Göteborgs hamn då Tullverket ställt frågan till länsstyrelsen om fordonet var att anse som avfall trots ett flertal handlingar som uppgav att det var ett fordon inklusive amerikansk title. Läs mer här. Fem ställningstaganden har tagits fram av Myndighetsrådet i för MHRF viktiga fordonshistoriska frågor. De finns samlade här.

Motorhistoriska dagen-firande i Umeå gillades mest!

[2021-06-18 09:54] Tio firanden har gillats fram på Facebook-sidan Motorhistoriska dagen 2021, allra mest ett i Västerbotten och ett i Härjedalen. Och så delades ett specialpris ut till ett firande i Uppland! Det har vält in med firanden från hela landet till Facebook-sidan Motorhistoriska dagen 2021. Även om själva dagen som det rullande kulturarvet traditionsenligt firas är den 6 juni har man kunnat lägga in sitt coronaanpassade firande fram till och med den 9 juni. Och lika länge kunde gilla-knappen till respektive inlägg tryckas på av alla som besökte sidan. Flest "tummen upp" när tävlingen var avslutad fick Cege Lilieroths foton från Cityrundan i Umeå som gick av stapeln på Motorhistoriska dagen den 6 juni. Rundan arrangerades av Umeå Veteranbilsällskap i samarbete med Umeå Cruising och Pop & Rock 103.0. På andra plats kom Sonia Proos foton, tagna när delar av Härjulfs Cruisers firade dagen genom att åka runt till byar i Härjedalen. Ett urval av foton från alla tio vinnare finns samlade i bildspelet ovan. För pekaren över respektive bild för mer information från bildtillfället. Även ett specialpris delades ut av juryn till Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar för arrangemanget vid Upsala-Lenna Jernväg (Lennakatten) i Almunge den 6 juni. Motiveringen lyder: Museijärnvägens arrangemang får juryns specialpris för sitt fina uppmärksammande av Motorhistoriska dagen och mötet mellan olika delar av vårt rörliga kulturarv. Juryn består av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine som ligger bakom arrangörstävlingen Kultur på väg. Samtliga vinnare fick var sin prenumeration av Nostalgia Magazine samt var sitt exemplar av jubileumsboken Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet. Pressmeddelande MHRF

Detta innebär ökad biobränsleinblandning

[2021-06-10 10:59] Sedan mars 2011 har det varit möjligt att blanda in biodrivmedel (etanol) i bensin och diesel i Sverige. Regeringen har nu fattat beslut om att denna inblandning ska utöka via en ny reduktionspliktsbestämmelse. Regeringens beslut innebär att de svenska drivmedelsproducenterna ska utöka sin biodrivmedelsinblandning stegvis enligt en fastställd inblandningsskala fram till år 2030. Skälet är miljön och syftet är minskade koldioxidutsläpp. Den första konsekvensen av detta beslut är att det redan från den 1 augusti 2021 kommer bensinkvaliteten E10 att bli den nya standarden för 95-oktanig bensin i Sverige istället för nuvarande E5. Bränslet kommer därmed som namnet antyder att innehålla upp till tio volymprocent etanol istället för dagens fem. Konsekvenser för historiska fordon Motorhistoriska Riksförbundet konstaterar att ju högre inblandning av biodrivmedel desto större konsekvens för de historiska fordonen: En högre inblandning av etanol i bensinen innebär ett lägre energiinnehåll i bränslet vilket i sin tur innebär högre bränsleförbrukning. Det innebär att vi kommer få tanka våra fordon lite oftare. På äldre fordon blir bränsleblandningen magrare med det nya bränslet vilket kan leda till sämre kylning och höjd temperatur i motorn. Körbarheten kan påverkas i form av misständningar. Startförmågan kan också minska framförallt vid lägre temperaturer. Vid belastning ökar risken för spikning på grund av den magrare bränsleblandningen. Materialen i de äldre fordonen är inte konstruerade för dagens och kommande bränsleblandningar. Det kan påverka membranen i bränslepumpar, bränsleslangar och packningar. Vissa av dessa kan helt enkelt komma att lösas upp. Åtgärder att vidta för fordonsägaren Kontrollera regelbundet gummidetaljerna. Byt i förebyggande syfte. Bestycka om förgasaren för att möta det lägre energivärdet och den ökade bränsleförbrukningen så att rätt bränsleluft förhållandet består. Alternativet 98 oktan (istället för E10) 98 oktan kommer att finnas kvar. Här kan etanolblandningen uppgå till som mest fem procent. Det är den mix som de flesta fordon klarar redan i dag, även de äldre fordonen. Diesel Även dieselbränslet kommer att få utökad bränsleinblandning av biobränsle från augusti 2021. Den ökade inblandningen har redan i dag ställt till med problem i form av sämre lagringshållbarhet, algtillväxt och rostskador i bränslesystemen på grund av att bränsleblandningen binder mer vatten. Bent Fridholm styrelseledamot i MHRF och medlem i Myndighetsrådet  

Naturvårdsverket stoppar importen – och exporten – av entusiastfordon!

[2021-06-09 13:07] En vägledning från Naturvårdsverket gör att Tullverket och länsstyrelserna i dag inte kan skilja ett renoveringsobjekt från avfall. Naturvårdsverkets vägledning, som ska stödja handläggare och inspektörer vid svenska myndigheter vid tillsyn av gränsöverskridande transporter av begagnade fordon, är allt annat än just det. Vägledningen har istället bidragit till att Tullverket och länsstyrelserna i dag inte kan skilja ett importerat renoveringsobjekt från avfall! Som importör av till exempel en Ford 32a från USA, en Citroën DS från Frankrike eller en Alfa Romeo Giulietta från Italien kan du därför mötas av ett förbud mot införsel när ditt inköpta fordon ankommer till Sverige. Detta innebär att Naturvårdsverket bidrar till att stoppa import av entusiastfordon och därmed hindra enskilda entusiaster att förverkliga sina drömmar och till och med att driva företag i konkurs. Motorhistoriska Riksförbundet har med anledning av detta i början av juni begärt ett skyndsamt möte med Naturvårdsverket. Begäran har ställts till myndighetens generaldirektör Björn Risinger. Har du nyligen drabbats av ovanstående? Kontakta gärna oss på MHRF som, tillsammans med bland andra ACCS och 13 andra samverkande organisationer, jobbar hårt med denna fråga. Våra kontaktuppgifter hittar du här. MHRF hoppas kunna återkomma från ett möte med Naturvårdsverket så snart som möjligt. Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Coronaanpassat firande av Motorhistoriska dagen den 6 juni

[2021-06-01 06:05] Motorhistoriska dagen firas traditionsenligt på nationaldagen, den 6 juni. Trots uppmaningen kommer Sveriges motorentusiaster inte bara kunna fira tillsammans i år utan även enskilt kunna tävla i arrangörstävlingen Kultur på väg. Motorhistoriska Riksförbundet uppmanar alla ägare av historiska fordon att följa myndigheternas beslut, anvisningar och rekommendationer. Inte minst i samband med firandena av Motorhistoriska dagen. – Även i år behöver det rullande kulturarvet firas på egen hand den 6 juni med anledning av covid-19, säger MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Trots det enskilda firandet vankas en stor gemensam folkfest. Precis som i fjol! Inför den 6 juni kommer MHRF att lansera en Facebook-sida där alla fordonsentusiaster får vara med genom att lägga in bilder och filmer som visar firandet av det fordonshistoriska kulturarvet under hashtagen #motorhistoriskadagen2021.  Arrangörstävlingen som hålls i samarbete med Nostalgia Magazine kommer att bli som i fjol. Stig Sjöberg, publisher på FABAS och tillika tidningens grundare, berättar närmare; – Vinnare kommer att utses, men även i år består juryn av allmänheten genom att gilla de inlägg som görs på sidan. De som bidragit med de tio mest gillade firandena kommer att få var sin prenumeration av Nostalgia Magazine! – Dessutom får alla vinnare var sitt exemplar av jubileumsboken Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet, lägger Kurt Sjöberg till. Facebook-sidan Motorhistoriska dagen 2021, där årets firande samlas, är redan öppen för alla som vill dela med sig av sina förberedelser inför den 6 juni. Stoppdatum, för att lägga in sitt firande och sina ”gillanden”, är den 9 juni. – Kom ihåg att precis alla som loggat in på sidan kan vara med och rösta fram årets Kultur på väg-vinnare! påminner Stig och Kurt Sjöberg. Två gånger Sjöberg? Nej, de är inte släkt. Däremot delar båda det motorhistoriska engagemanget. Och även de kommer att fira var och en för sig, Stig Sjöberg bland sina fordon på Albinsson & Sjöbergs Bilmuseum och Kurt Sjöberg bakom ratten på sin Packard. Pressmeddelande MHRF

Internationell tävling för unga kreativa fordonsentusiaster

[2021-05-28 15:37] Är du ung, konstnärligt lagd och har ett intresse av historiska fordon? Missa inte FIVAs tävling inför FNs firande av Ungdomens dag den 12 augusti! Sista inlämningsdag är slutet av juli. Den internationella rörelsen för historiska fordon, Fédération Internationale des Véhicules Anciens, bjuder in unga från hela världen att tävla med hjälp av egna fotografier, skisser, målningar, illustrationer och videor. Det handlar förstås om historiska fordon och årets tema lyder: Återställa passionen. Tävlingen hålls för att fira FNs firande av internationella ungdomsdagen den 12 augusti 2020. FN vill med denna dag lyfta fördelarna som ungdomar bidrar med till världen. Sista inlämningsdag är slutet av juli. Årets tävling har tre kategorier: Kategori 1: Foto Kategori 2: Skiss/målning/illustration Kategori 3: Video Bidragen kommer att bedömas i tre åldersgrupper: 5 till 11 år 12 till 17 år 18 år och äldre (bara du är ung i hjärtat) – Efter framgången med förra årets tävling firar vi åter FNs internationella ungdomsdag med en kreativ tävling, förklarar Nataša G. Jerina, vice president för FIVAs kultur- och ungdomskommission. Vi riktar oss främst till alla under 18, men då vi tror att ungdom är ett sinnestillstånd, och inte ett tal, inkluderar vi en kategori även för mognare entusiaster. Om det finns något som var positivt med pandemin, enligt FIVA, är det den värdefulla gåvan av kvalitetstid: tid att komma tillbaka till garaget, smutsa händerna, dela skratt och skapa minnen. – I år har restaurering tagit många former, inte bara den tid vi spenderar på att återställa våra historiska fordon, utan också de band vi har byggt om med de människor vi älskar, förklarar Nataša G. Jerina. Därför bjuder vi in dig som är ung att på ett så kreativt sätt som möjligt dela med dig av hur du under året återställde passionen med ditt historiska fordon! Läs mer om tävlingen via faktarutan intill. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF  

Är du redo att fira

[2021-05-24 13:43] ... Motorhistoriska dagen den 6 juni? Den 6 juni på nationaldagen har Motorhistoriska dagen etablerat sig som en årlig manifestation för det fordonshistoriska kulturarvet. Dagen ska även firas i år! Om än på var sitt håll. Igen. Närmare bestämt på årets evenemangssida på Facebook där årets firanden kommer att samlas under hashtagen #motorhistoriskadagen2021! Har du svårt att hålla dig till den 6 juni? Du behöver inte vänta – från och med i dag kan du dela med dig av dina förberedelser inför firandet! Läs mer om årets firande – och tävling! – på här. Här kan du även skriva ut Motorhistoriska dagen-skyltar till ditt historiska fordon. Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF  

Fira Motorhistoriska dagen den 6 juni 2021 – om än på var sitt håll!

[2021-05-07 14:36] Den 6 juni på nationaldagen har Motorhistoriska dagen etablerat sig som en årlig manifestation för det fordonshistoriska kulturarvet. Dagen ska även firas i år! Om än på var sitt håll. Igen. Motorhistoriska Riksförbundet uppmanar alla ägare av historiska fordon att följa beslut, anvisningar och rekommendationer från myndigheterna. Även i samband med firandena av Motorhistoriska dagen. – Även i år får man fira Sveriges rullande kulturarv mer på egen hand då det traditionella firandet den 6 juni påverkas av restriktioner med anledning av covid-19, säger MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Trots det enskilda firandet kan det bli en stor gemensam folkfest. På vår Facebook-sida kan alla vara med genom att lägga in bilder och filmer som visar firandet av det fordonshistoriska kulturarvet den 6 juni. Allt under hashtagen #motorhistoriskadagen2021! Arrangörstävlingen, som hålls i samarbete med Nostalgia Magazine, kommer bli annorlunda även detta år. – Priser kommer att delas ut som tidigare, men precis som i fjol är allmänheten juryn genom att gilla de inlägg som görs på sidan, förklarar Kurt Sjöberg. Malin Erlfeldt kanslichef MHRF Motorhistoriska dagen 2021 på Facebook hittar du på adressen: facebook.com/motorhistoriskadagen2021. Funderar du kring coronaanpassade evenemang? Här kan du inspireras av några MHRF-klubbars lösningar!

Efter mörkret kommer ljuset

[2021-04-07 16:31] Vi går mot ljusare tider vilket innebär att åksäsongen närmar sig. Tyvärr råder ännu pandemin med tillhörande restriktioner. Evenemang utan möten – går det? MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg svarar inte bara ja, utan delar med sig av tips. Jag tror att alla vi som delar intresset att fördjupa oss kring äldre fordon, av olika slag och årgångar, i vanliga fall känner en särskild inspiration när ljuset kommer tillbaka. Vårvärmen väcker minnen av den härliga upplevelsen att känna oljeröksdoften från en nystartad moped och glädjen över att susa i väg över den fortfarande grustäckta asfalten väl medveten om grusets lömska egenskaper vid kurvtagning. Vi är nu inne på det andra året i pandemin och utsikterna till organiserade träffar i vår och sommar verkar tyvärr vara avlägsna. Detta gäller i hög grad den verksamhet som kännetecknar våra medlemsklubbar. Normalt är planeringen i full gång inför sommarens arrangemang, något som inte minst brukar visa sig i Motorhistoriska Riksförbundets evenemangskalender. Så är det inte i år. Men det finns möjligheter att hålla – och delta – i evenemang utan att mötas, något som ett flertal av MHRFs klubbar visat. Ett exempel är Motorhistoriska Sällskapets webrallyn. Det senaste hölls mellan den 1 och 20 september och kördes på 13 platser runtom i landet. Imponerande 69 lag deltog med sammanlagt drygt 170 personer! För att inte tala om hur många utomstående som gladdes längs vägarna. Det går förstås även att hitta på roliga saker lokalt. Som Dalarnes Automobilklubb. Klubbmästaren Anders Nyström berättar hur det började med att dottern Johanna gjorde en digital tipspromenad hem i kring som resulterade i idén att lägga ett digitalt rally runt Siljan i somras. När sedan inte heller klubbens traditionella Långkalsongrallyt gick att genomföra var det dags igen, om än bara under en dag. Succé! Tjänsten som klubben använde sig av heter GPS Quiz. Fördelen, utöver att det inte kostade något, är att man kan ha olika startplatser, men ändå samma kontroller. Även Blekinge Classic Car Club gillar webrallyn. De har ett just nu som pågår under hela april. Nästa hålls under hela maj och så är ett planerat i samband med Motorhistoriska dagen den 6 juni – något som förhoppningsvis fler låter sig inspireras av i samband med årets firande! Stig Martinsson, som ligger bakom dessa rallyn, förklarar att man kan välja mellan att ha telefonen som kartläsare eller att använda sig av karta och körbesked. Och att man kan köra med vilket fordon man vill när helst det passar! Denna månads runda är drygt sex mil lång och består av nio kontroller som besvaras med hjälp av QR-koder. Förhoppningen är att hösten ska kunna ge tillfällen till både spontana träffar och mer organiserade arrangemang där vi åter kan sparka däck och umgås som tidigare. Vi måste givetvis avvakta utvecklingen och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nu får vi utnyttja tiden till att meka, putsa och provköra. Men det finns ju inget hinder att ta den första turen med bilen, moppen eller motorcykeln. Eller att delta i ett webbrally. Sedan hör det ju till saken att många av oss har kontakt med varandra genom olika sociala medier och inte minst genom de alltmer förekommande digitala mötena. Så även MHRFs kansli som, förutom med klubbkontakter, i hög grad arbetar med att uppvakta myndigheter och politiker i vår uppgift att bevara det rullande kulturarvet. Och så här på våren tar många kontakt med oss i frågor om bland annat ursprungskontroll och försäkringar. Det är ett vårtecken så gott som något. Efter mörkret kommer ljuset. Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?