Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

UPPDATERAD 20210909:
Omarbetad vägledning för Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets vägledning är av stor betydelse eftersom såväl Tullverket som länsstyrelserna följer den i sin handläggning i import-och exportärenden av entusiastfordon. Efter möte med MHRF sker en översyn av denna.

Motorhistoriska Riksförbundet genomförde i slutet av juni ett digitalt möte med Naturvårdsverket för att diskutera den bristfälliga vägledning som finns på deras hemsida. En uppenbar brist är att de inte nämner hur historiska fordon ska bedömas vid import och export.

Naturvårdsverket insåg själva redan 2017 att vägledningen var otydlig och uttalade därför att man hade för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp där MHRF skulle erbjudas en plats. Någon inbjudan till en sådan arbetsgrupp har emellertid inte kommit, trots att MHRF vid ett flertal tillfällen begärt detta.

I stället har Naturvårdsverket vänt sig till länsstyrelsen i Skåne för stöd när det gäller översynen av vägledningen. Resultatet av denna översyn har MHRF i samband med remissbehandlingen haft flera synpunkter på. Länsstyrelsen i Skåne har därför omarbetat vägledningen och överlämnat den till Naturvårdsverket för vidare handläggning.


Senaste nytt, uppdaterat 20210829

När MHRF mötte Naturvårdsverket gav myndigheten en muntlig föredragning av de viktigaste punkterna i den vägledning som man höll på att omarbeta. MHRF fick ett positivt intryck av att man tagit viss hänsyn till de synpunkter som vi tidigare har framfört. Avsikten var att skicka ut den omarbetade vägledningen på remiss till länsstyrelserna.

Innan publiceringen av vägledningen skulle MHRF få underlaget för att kunna lämna synpunkter. Publicering av den nya vägledningen skedde dock utan att MHRF fick det utlovade underlaget. Nu är den nya vägledningen publicerad. Texten är bättre än den förutvarande, men MHRF har ändå synpunkter som vi tyvärr inte hade möjlighet att föra fram.

Vi kommer på nytt kontakta Naturvårdsverket och begära att en särskild partssammansatt arbetsgrupp inrättas för att göra vägledningen tydligare.  

Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF


Bilden: Denna Dodge 1959 stoppades vid import i Göteborgs hamn då Tullverket ställt frågan till länsstyrelsen om fordonet var att anse som avfall trots ett flertal handlingar som uppgav att det var ett fordon inklusive amerikansk title. Läs mer här.


Fem ställningstaganden har tagits fram av Myndighetsrådet i för MHRF viktiga fordonshistoriska frågor. De finns samlade här.

Kalendarium - Interna evenemang

Interpellationsdebatt i riksdagen

Skyddet av det rullande kulturarvet.
Foto: Skärmdump/Riksdagens webbtv

Interpellation 2020/21:870 av Jan Ericson (M) från den 9 september 2021.

Debatten har anföranden från följande:

  • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
  • Jan Ericson (M)
  • Marléne Lund Kopparklint (M)
  • Thomas Morell (SD)


Klicka här (eller på bilden) för att se debatten i riksdagens webb-tv.

Har du drabbats...

av de otydliga tillsynsreglerna?

Medan Naturvårdsverket jobbar med att ta fram en ny vägledning drabbas under tiden såväl privatpersoner som företagare vid import och export av
entusiastfordon. Är du en av dem?


Förutom stoppad import ställs frågor till importörerna som inte är förenliga med ett gott myndighetsuppträdande. Exempel på frågor är föreningstillhörighet eller vad ett företag, vars hela verksamhet under tio år byggt på just import av fordon för registrering i Sverige, har för syfte med importen.

Länsstyrelsen begär också flera olika intyg för fordon som är uppenbara renoveringsobjekt. Ett sådant intyg avser fordonets eller fordonsdelens funktionalitet. Av intyget ska det framgå att fordonet testats enligt tillverkarens anvisningar, vem som testat, dennes kontaktuppgifter och vilket resultat testet fått. Intyget kan vara en kontrollbesiktning eller motsvarande av sakkunnig och oberoende part. Länsstyrelsen uppmanar till att svara efter bästa förmåga.

Naturvårdsverket menar att kostnaden för att reparera fordonet i Sverige inte får vara högre än bilens marknadsvärde och att till exempel avsaknad av ett batteri, en trasig vindruta eller glödlampa kan utgöra mindre reparationer.

Att fordonet är möjligt att laga ska importören leda i bevis genom särskilt intygande. Är det inte frågan om mindre reparationer kan fordonet anses vara avfall enligt Naturvårdsverket.

Enligt Miljöbalken 15 kap avses med avfall varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. MHRFs uppfattning är därför att det är själva syftet med importen och exporten som måste vara avgörande om det är avfall eller inte.


Har du nyligen drabbats av ovanstående? Kontakta gärna oss på MHRF som, tillsammans med bland andra ACCS och 13 andra samverkande organisationer, jobbar hårt med denna fråga.

Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?