Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Om ursprungskontrollen


Din ansökan blir ett ärende
För att få ett godkännande från Transportstyrelsen, som är en förutsättning för att sedan beställa tid för en registreringsbesiktning, kräver Transportstyrelsen att du kan visa upp ett antal dokument. Transportstyrelsen gör sedan en individuell bedömning av varje ansökan. Saknas något i underlaget ber Transportstyrelsen dig att komplettera din ansökan inom en viss tid, ofta inom 14 dagar. Det går att förlänga den tiden om du behöver det för att kunna återkomma med de efterfrågade uppgifterna. Kontakta i så fall Transportstyrelsen snarast.


Vem ska göra ansökan
Det är ägaren som ska göra ansökan. Byter fordonet ägare innan det registrerats måste den nye ägaren göra en ny ansökan om ursprungskontroll.


Att ansöka
Ansökan om ursprungskontroll kan du göra digitalt hos Transportstyrelsen. Du kan också skicka ansökan till Transportstyrelsen, 701 96 Örebro. Du kan även ringa: 0771-503 503 och fråga efter ursprungskontrollen. Ansökan ska vara undertecknad av dig.
 

Det finns två alternativ att göra ansökan om ursprungskontroll:

  1. Om du slutför en ansökan om ursprungskontroll på Transportstyrelsens hemsida får du i webbapplikationen ett ärendenummer med uppgifter om bankgironummer, vad det kostar (600kr är avgiften i november 2015), samt OCR-nummer. Dagen efter att ärendet skapats skickas en faktura (även om du väljer att betala direkt) som når dig nästkommande vardag.
     
  2. Väljer du att göra en manuell ansökan om ursprungskontroll måste ansökan först skickas in till Transportstyrelsen som när ansökan inkommer skapar ett ärende. Dagen efter ärendet skapats skickas en faktura som når dig nästkommande vardag.Avgift för ansökan
Transportstyrelsen tar 600 kronor för att behandla din ansökan. Ansökningsavgiften ska vara betald innan Transportstyrelsen kan påbörja ärendet.


Bankgironumret är 212-9534. OCR numret som behövs för att betalningen ska kunna knytas till rätt ärende får du när det finns ett ärende hos Transportstyrelsen i ditt namn.


Ärendenummer
När ansökan kommer in till Transportstyrelsen tilldelas den ett ärendenummer, ÄYYYYMMDD följt av fem siffror, t ex Ä2012072300067.


Vid positivt beslut
Om ansökan godkänns kan du beställa tid för registreringsbesiktning och kontrollbesiktning. När registreringsbesiktningen är godkänd gör Transportstyrelsen en sista kontroll och skickar sedan registreringsskyltar och registreringsbevis till din folkbokföringsadress. Du kan nu ställa på fordonet. En förutsättning är att du har en trafikförsäkring.

Enkelt – ja om du har alla papper som Transportstyrelsen förväntar sig och dessa är i ordning och uppgifterna är korrekta är ursprungskontrollen snabbt avklarad. Det finns dock en mängd föreskrifter, regler och sakliga omständigheter att förhålla sig till. Om uppgifterna på äldre handlingar är felaktiga eller om du har svårt att få fram handlingarna innebär det som regel en hel del extra arbete från din sida.


Vid negativt beslut
Transportstyrelsen kan säga nej till din ansökan om fordonet är stulet/efterlyst, om Transportstyrelsen anser att fordonet identitet är oklar, om Transportstyrelsen anser att inkomna handlingar inte är äkta eller ofullständiga, om dokumenten sinsemellan och/eller data på fordonet inte stämmer överens eller om Transportstyrelsen anser att fordonets ursprung eller ägarförhållande är oklar eller om ett historiskt fordon inte tidigare har varit registrerat eller inte tagits i bruk.

Beslutet kan du inom tre veckor överklaga till Förvaltningsrätten i Karlstad. Överklagan skickas du till Transportstyrelsen, 701 96 Örebro. Ange alltid ärendenummer och skälet till din överklagan
 

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?