Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

MHRF i morgonmöte med infrastrukturminister Tomas Eneroth

Den 28 augusti träffade Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist och generalsekreterare Jan Tägt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och Antti Vainio, politiskt sakkunnig hos infrastrukturministern.

Infrastrukturminister Thomas Eneroths (S) intresse för frågor som berör de historiska fordonen speglades av såväl hans positiva inställning som att mötet kom till stånd med mycket kort varsel efter en framställan från MHRF. På mötet diskuterades i en positiv anda problem och möjligheter kring fyra aktuella frågor för det rullande kulturarvets möjligheter att bevaras, brukas och utvecklas. Frågorna handlade om miljözoner, de nya reglerna kring uppvisning på väg, Transportstyrelsens långt gående krav på tullhandling i original för fordon som kom till Sverige för till exempel 50 år sedan samt den utredning som riksdagen beslutade om avseende skyddslagstiftning för det transporthistoriska kulturarvet.

Rörande miljözonerna lovade ministern att bevaka att de historiska fordonen ska kunna framföras i de framtida miljözonerna. MHRF påpekade särskilt nuvarande regelverks utformning som ger den möjligheten, men med hänvisning till skattebefrielsen; om vägtrafikregisteravgiften ändras från just avgift till en skatt så upphör den lagliga möjligheten att köra ett historiskt fordon i miljözon!

När det gäller uppvisning på väg med motorfordon (enligt Transportstyrelsen föreskrift TFS 2018:2 som träder i kraft i den 1 oktober i år) lovade ministern att be Transportstyrelsen klargöra avsikten med föreskriften. MHRF har liksom länsstyrelsen i Dalarnas län av Transportstyrelsen endast fått besked att (...) "om arrangemang genomförs utan att arrangören har ansökt om tillstånd kan arrangemanget komma att bli stoppat av polismyndigheten. I prövningen som följer av det kommer frågan om krav på tillstånd för tävling eller uppvisning att avgöras.”


MHRFs framställan kan du ta del av här.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

 

 

 

 

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?