Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv


Rapport utifrån en förstudie kring bevarande av maskin- och teknikhistoriskt kulturarv.


Industriantikvarien Ida Wedin har under vintern 2012-2013 skrivit en rapport utifrån en förstudie kring bevarande av maskin- och teknikhistoriskt kulturarv. Projektet har fått stöd av Riksantikvarieämbetet. Motorhistoriska Riksförbundet är naturligtvis en intressent i projektet och har deltagit i förstudien genom ett av Ida Wedins seminarier kring ämnet, och har därefter lämnat synpunkter på rapporten. Motorhistoriska Riksförbundet ser med spänning fram emot att följa projektets fortsättning, med målet att vara en fortsatt samarbetspart. Att bevara, använda och utveckla det fordonshistoriska kulturarvet ställer stora krav på unik hantverkskunskap inom skilda områden. De historiska fordonen är allt från 30 till 125 år gamla och har tillverkats med olika tekniker. Det är inte givet att dagens utbildningsprogram inkluderar dessa kunskaper. Vi ser därför med stor oro på möjligheten att bevara fordonen i ett historiskt korrekt utförande i framtiden.

Såhär sammanfattar Ida Wedin förstudien:
"Just nu pågår ett arbete i Sverige med att tillämpa Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet. I konventionen utpekas traditionell hantverkskunskap, ett levande bruk av kulturarvet och stöd till brukare för kunskapsöverföring mellan generationer. Det tekniska immateriella kulturarvet handlar om traditionella hantverkskunskaper som konsten att renovera ett vattenhjul, att underhålla en väderkvarn eller att köra en ångbåt. I Sverige är vi huvudsakligen beroende av landets 1436 ideella arbetslivsmuseer för att renovera, underhålla och köra det tekniska kulturarvet och genom att stödja deras verksamhet kan vi bedriva ett kostnadseffektivt kulturarvsbevarande i en skala som annars aldrig vore möjligt. Kunskapsöverföring är ett av arbetslivsmuseernas största problem, något som leder till dyrköpta misstag och ibland för alltid förlorad kunskap. Hur kan en kunskapsöverföring säkras både sinsemellan och över generationer? Idén om uppbyggandet av en gemensam kunskapsbank har diskuterats flera gånger. I denna förstudie överlämnar jag förslag på genomförande av denna idé och aktörer som behöver tillgång till denna presenteras. Jag har letat lösningar som kan ge stora och kvalitativa resultat med så små medel som möjligt. Det har blivit uppenbart under arbetets gång att en kunskapsbank inte löser alla problem. Istället presenteras här tre olika lösningar: en kunskapsbank, ett nätverk och utbildningar."Läs mer om Ida Wedin
på hennes hemsida/blogg: industriantikvarie.wordpress.com


Kalendarium - Interna evenemang

Klicka för att läsa rapporten


På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?