Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

Import av samlarfordon

Från och med 1 januari 2014 kommer det bli lättare att vid förtullning enligt taricnummer 9705000090 förutse hur så kallade samlarfordon ska klassificeras vid import från tredje land. Motorhistoriska Riksförbundet anser att förutsägbarheten inom EU för den som importerar ett fordon är ett steg i rätt riktning.

Medlemsstaterna har dock olika syn på vilka fordon som ska anses vara av historiskt och etnografiskt intresse vilket är själva grunden för tullfriheten och därmed också den lägre momsen (12%). Förhandlingarna inom EU har resulterat i att fordonen huvudsakligen ska vara i ursprungligt skick. Detta innebär i princip i överensstämmelse med det utförande fordonet hade när det lämnade tillverkaren. Ett renoveringsobjekt uppfyller således inte kraven. Med ursprungligt skick avses ett fordon utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styrning, bromsar, överföring eller fjädring och motor. Reparation och återställande är tillåtet, defekta eller utslitna delar, tillbehör och enheter får ersättas under förutsättning att fordonet bevaras och underhålls i ett historiskt korrekt tillstånd.


Dagens kriterier kvarstår. Det innebär att fordonet ska vara förhållandevis sällsynt, normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål, vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål, och vara av större värde. Skillnaden mot tidigare är att dessa kriterier anses uppfyllda om de tre huvudkriterierna uppfylls. Huvudkriterierna är:

  • I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar.
  • Minst 30 år gamla
  • Av en modell eller typ som inte längre tillverkas


Den nya tillämpningen överensstämmer väl med den diskussion som förs inom EU i Bryssel när det gäller det så kallade ”besiktningspaketet” där det föreslås att medlemsstaterna själva ska fastställa kontrollbesiktningsprogram för fordon av historiskt intresse. De fordon som inte anses vara av historiskt intresse ska följa det regelverk som fastställa av EU. Läs mer här.

Repliker och reproduktioner omfattas inte, såvida de inte uppfyller de tre kriterierna.

Som samlarfordon anses även fortsättningsvis motorfordon, oavsett när de är tillverkade, om det kan bevisas att fordonet har använts i samband med en historisk händelse och tävlingsfordon om det kan bevisas att fordonet konstruerats, byggts och använts uteslutande för tävling och har vunnit betydande framgångar vid prestigefyllda nationella eller internationella evenemang.

Delar och tillbehör för fordon klassificeras enligt detta nummer under förutsättning att de är originaldelar eller -tillbehör för samlarfordon, är minst 30 år gamla och inte längre tillverkas. Läs mer här.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

Importera från Tyskland?

Gul registreringsskylt inte giltig i Sverige!


Den tyska provisoriska skylten är inte kopplad till en giltig tysk registrering. Därmed godkänns den inte som giltig att köra på i Sverige.

Många svenskar som köper en personbil i Tyskland, med avsikt att registrera den i Sverige, skaffar en provisorisk tysk registreringsskylt och kör hem på den. Men den tyska skylten är inte giltig i Sverige. Förutom ordinarie tyska registreringsskyltar kan man också välja att skaffa en "exportskylt" – en speciell registreringsskylt som är avsedd att använda vid köp av fordon i Tyskland för export.

Den tyska exportskylten känns igen genom att den har giltighetstiden skriven med svarta siffror i ett rött fält längst till höger.


Läs mer på Transportstyrelsens sida.

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?