Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

MHRF: Inga problem längre med chassinummerkontroll vid kontrollbesiktning

MHRFs generalsekreterare Jan Tägt intill en Triumph Spitfire från 1968, en av de berörda modellerna. Bilden är tagen på Coventry Transport Museum i England av Lennart West/MHRF.

Äger du ett fordon av årsmodell 1982 eller tidigare? Då kan kontrollbesiktningen de senaste två åren ha vållat en hel del huvudbry, speciellt för ägare av många MG- och Triumph-modeller samt amerikanska bilar. Anledningen är att besiktningsföretagen skärpte kontrollen av identifieringsmärkning på fordon.
Vår dialog med Swetic har givit resultat, säger MHRFs generalsekreterare Jan Tägt. Från och med i dag kommer även chassinummer enbart på plåt att godkännas.
 

Motorhistoriska Riksförbundets dialog med Swetic, som är besiktningsföretagens branschorganisation, har givit resultat. Swetic har under mars skickat ut ett meddelande till besiktningsföretagen (Bilprovningen, Opus, Carspect med flera) om förändrad praxis.

– Den nya praxisen, som kommer att gälla från den 15 april 2016, innebär att chassinummer enbart på plåt godkänns under vissa förutsättningar, förklarar Jan Tägt, MHRFs generalsekreterare. Skälet till förändringen är att det inte funnits ett uttryckligt krav i de äldre föreskrifterna om inslagen identitet.Följande gäller för fordon som är av årsmodell 1982 och tidigare:

 1. Identifiering får göras mot chassinummerskylt. Det innebär inte detsamma som att identifiering alltid enbart ska göras mot sådan skylt.
   
 2. Endast fordon som från tillverkaren inte har inslagen identitet omfattas av möjligheten att identifieras bland annat genom kontroll av exempelvis chassinummerskylten.
   
 3. Möjligheten att identifieras via chassinummerskylt omfattar exempelvis många MG, Triumph och amerikanska bilar.
   
 4. Har fordonet inslagen identitet från tillverkaren eller fått det inslaget i samband registreringstillfället ska den inslagna identiteten kontrolleras. Undantag gäller för fordon där demontering av inredning eller utrustning krävs.
   
 5. Kan den inslagna identiteten inte hittas på fordonet, trots att sådan uppenbart ska finnas, kan fordonet föreläggas om registreringsbesiktning. Uppenbart är det när sådan identitet har åsatts av tillverkaren eller att det framgår av den svenska registreringshandlingen var identiteten finns inslagen.
   
 6. Kan den inslagna identiteten hittas men inte avläsas kan fordonet föreläggas om registreringsbesiktning.Bakgrunden är att besiktningsföretagen från den 1 juli 2014 skärpte kontrollen av identifieringsmärkning på fordon. Avsaknad av inslagen identifieringsmärkning innebar att enskilda fordon kom att föreläggas om registreringsbesiktning.


MHRFs uppfattning är att fordon som tidigare har godkänts vid registrering i Sverige utan inslagen identitet inte senare ska krävas på sådan och därmed inte registreringsbesiktning.Problem vid kontrollbesiktningen trots förändringen?

– Om du som kund riskerar ett föreläggande om registreringsbesiktning ska du kräva att få tala med en besiktningsingenjör som utför registreringsbesiktningar och/eller företagets tekniska support. När inslagen identitet inte kan hittas ska besiktningsteknikern som utför kontrollbesiktningen inför ett eventuellt underkännande av en bil eller ett släp alltid samråda med en behörig besiktningsingenjör, säger Jan Tägt och förklarar att fordon kan ofta identifieras med hjälp av annan märkning från fabriken exempelvis via plåten innanför vindrutan, motornummer eller chassiplåt.

– Ett annat alternativ kan helt enkelt vara att avbryta kontrollbesiktningen om man inte kan komma överens om en förnuftig hantering av frågan.
 

Göran Schüsseleder MHRFs kansli


 

Kalendarium - Interna evenemang

TSFS 2013:63

4 kap. Identifieringsmärkning


Övergripande krav 

1 § Bil och släpvagn som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare, ska ha identifieringsmärkning som uppfyller kraven i direktiv 76/114/EEG (se 2 kap. 22 §). 

2 § Bil och släpvagn som tagits i bruk före den 1 januari 2005 och är av 1971 eller senare års modell, ska ha identifieringsmärkning som
1. uppfyller kraven i direktiv 76/114/EEG (se 2 kap. 22 §), eller 
2. uppfyller kraven i 5–7 §§. 

3 § Bil och släpvagn av 1969 till och med 1970 års modell, ska ha identifieringsmärkning som är instansat i fordonet på tydligt och varaktigt sätt. 

4 § Bil och släpvagn av 1968 eller tidigare års modell, ska ha identifieringsmärkning (chassinummer eller motsvarande) som är instansad i fordonet eller anbringad på skylt på fordonet. 

Krav enligt 2 § 2 

5 § Bil med självbärande karosseri ska ha en primär och en sekundär identifieringsmärkning. Båda märkningarna ska uppta samma beteckning. Övriga fordon behöver endast ha primär identifieringsmärkning. 
Primär identifieringsmärkning ska vara stansad eller pressad direkt i fordonets ram eller, om ram saknas, i annan bärande del som inte utan svårighet kan bytas ut. 
Sekundär identifieringsmärkning ska på varaktigt sätt vara anbringad på fordonets ram eller på annan del av fordonets stomme som inte utan svårighet kan bytas ut. 
Identifieringsmärkning ska vara så placerad, att den i möjligaste mån är skyddad för skador och inte döljs av eftermonterade utrustningsdetaljer. 

6 § Identifieringsmärkning ska vara så utförd att den är tydligt läsbar och svår att avlägsna. 
Höjden på bokstäver och siffror i primär identifieringsmärkning ska vara minst 7 mm. Denna höjd får dock minskas till 5 mm på bil och släpvagn av 1981 eller tidigare års modell. 
Höjden på bokstäver och siffror i sekundär identifieringsmärkning ska vara minst 4 mm. 

7 § Inom en tioårsperiod får två eller flera fordon av samma fabrikat eller märke inte ha samma identifieringsmärkning.

Framställan och bilagor

Efter dialog med Swetic sommaren och hösten 2015 översände MHRF en framställan med tre bilagor, A, B och C.

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?