Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Fordonsteknisk utbildning för historiska fordon

Foto: Bo Lindman

Tisdagen den 17 september 2013 medverkade Motorhistoriska Riksförbundet i en presskonferens på Carlsund Utbildningscentrum i Motala. MHRF har varit med och initierat en ny fordonsteknisk introduktionsutbildning med inriktning på historiska fordon som just startat med mycket intresserade och entusiastiska deltagare. Arbete pågår även med ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning.

Lördagen den 14 september var på flera sätt en historisk dag. Då startades vid Carlsund Utbildningscentrum i Motala den första fordonstekniska utbildningen i landet med inriktning speciellt mot historiska fordon. Utbildningen är en 100-poängs introduktionskurs över en termin. Syftet med kursen är att bredda kunskaperna hos verksamma bilmekaniker så att dessa kan utföra service och reparationer av historiska fordon, liksom renoveringar av dessa.


Utbildningens inriktning är främst att ge ökade tekniska kunskaper om fordon tillverkade från 1930-talet och fram till 1980-talet. Kursen skall ge deltagarna en vidare förståelse för de tekniska skillnader som finns hos äldre fordon i förhållande till moderna, samt att ge insikt i de olika kunskaper som behövs för att kunna utföra underhåll och service på äldre fordon. Dessutom vill man ge deltagarna förståelse för entreprenörens och företagarens roll att kunna ge ägarna relevanta råd om inköp, utföra skötsel och reparationer av historiska fordon, med fokus på äldre bilar, även om också motorcyklar och tyngre fordon berörs under utbildningen.


Det idag breda intresset i samhället för historia och nostalgi märks mycket tydligt även på fordonsområdet. Tidigare var det kutym att man till största delen själv renoverade och underhöll sitt historiska fordon. Idag är det precis lika vanligt att man väljer att lämna bort detta arbete till specialister då man som fordonsägare själv inte alltid har vare sig möjligheterna, tiden eller kunskapen att göra arbetet själv. Det är en trend man sett under många år ute i världen, som vi nu ser allt tydligare även i vårt land.


MHRF uppskattar att det finns cirka 200 000 personbilar och motorcyklar i trafik som är äldre än 30 år i landet och därmed i behov av löpande underhåll. Till detta kommer ungefär lika många avställda historiska fordon, som kräver mer eller mindre omfattande renoveringsinsatser för att åter kunna ge sina ägare glädjen i att framföra ett teknik- och kulturhistoriskt intressant fordon på våra vägar. Att fler yrkeskunniga på historiska fordon verkligen behövs i motorbranschens företag intygas inte minst av de specialistföretag som redan är verksamma i denna del av branschen och som ofta har mycket svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens och profil för att kunna svara upp mot kundbehoven.


Introduktionsutbildningen är ett samverkansprojekt mellan Motorhistoriska Riksförbundet, Motala kommun och Motala Motormuseum. Ambitionen är att orienteringskursen, som man hoppas ska få fler efterföljare runt om i landet, ska utgöra plattformen för en ettårig yrkeshögskoleutbildning, med inriktningen tekniker historiska fordon. Arbetsgruppen som tagit initiativ till och tagit fram utbildningen består av Peter Edqvist (Motorhistoriska Riksförbundet), Anita Karlén (Motorhistoriska Riksförbundet), Bo Lindman (branschkonsult), Christian Johansson (Motala kommun), Sven Ordell (sakkunnig), Jan-Ove Boll (Motala Motormuseum) och Per de Faire (samordnare).

För introduktionskursens ledning och genomförande i kommunala vuxenutbildningens regi svarar Sven Ordell och Christian Johansson, som också hade ett grannlaga arbete att ur de många ansökningarna vaska fram deltagarna till de 18 kursplatserna.

Bo Lindman, branschkonsult

Kalendarium - Interna evenemang

Bilden

Stående från vänster: Per de Faire, samordnare, Peter Edqvist, förbundsordförande Motorhistoriska Riksförbundet, Sven Ordell, lärare och sakkunnig och Anita Karlén, vice ordförande Motorhistoriska Riksförbundet.


Sittande från vänster: Jan-Ove Boll, Motala Motormuseum, Håkan Johansson, Motorhistoriska Riksförbundet, Christian Johansson, lärare och Bo Lindman, branschkonsult.


Foto: Bo Lindman

Kursinnehåll

Kunden

Lagliga krav

Gängor

Chassis

Hjul

Bromsar

Motorer

Tändfördelare

Förgasare

Motorcyklar

Elektrisk utrustning

Växellådor

Bakaxlar

Styrning

Karosser

Lackering

Plåtarbeten

Inredning

Moderna oljor

Miljöhänsyn

Moderna drivmedel

Moderna förbrukningsmaterial

Modifiering av nyare komponenter

Service

Nödåtgärder

Årlig tillsyn, råd till ägare, vinteruppställning

Starta eget

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?