Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

Nya ansikten i MHRFs styrelse

MHRFs förbundsstämma hölls lördagen den 16 oktober.

Även årets förbundsstämma hölls digitalt. Trots detta deltog över en fjärdedel av Motorhistoriska Riksförbundets klubbar, närmare bestämt 54. Förmiddagen bjöd på presentationer från myndighetsrådet, MHRF-försäkringen och MHRFs medlemsundersökning.

Själva stämman blev rekordsnabbt avklarad efter lunch då inga motioner inkommit. De nya styrelseledamöterna som röstades in var Sibylla Gustafsson, från Svenska Saabklubben, och Henrik Van Rijswijk, från Motorhistoriska Sällskapet i Sverige. Avgående ledamöterna Karl Ask, som tidigare lämnat styrelsen för att jobba på MHRFs kansli, och Rickard Elgán tackades för sina insatser.

– Glädjande, utöver nytillskottet i styrelsen, är att klubbarnas medlemsantal snart passerar 105 000, sammanfattar MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Inga nya klubbar har anslutit sig till oss i år, men jag vet att det finns ett stort intresse bland klubbarna, speciellt nu med tanke på hoten mot våra fordon och det rullande kulturarvet den senaste tiden som kräver en samlad kraft.

I sammanställningen nedan finns hoten samlade.

Malin Erlfeldt kanslichef MHRF


 

Fokus under verksamhetsåret 2021–2022

Ur verksamhetsplanen som presenterades inför förbundsstämman.


Kulturarv

 • Riksantikvarieämbetet och Statens maritima och transporthistoriska museers regleringsbrev 2020 med nya uppdrag.
 • Samarbete med Riksantikvarieämbetet, Statens maritima och transporthistoriska museer och Transporthistoriskt Nätverk avseende frågan om lagskydd och myndigheternas hänsynstagande till historiska transportmedel
 • Fortsatt utveckling av Svenskt Motorhistoriskt Arkivs bilddatabas
 • Definition av begreppet kulturhistoriskt ”fordonshistoriskt värde” avseende historiska fordon.

Fordon

 • Transportstyrelsens återkommande krav på registreringsbevis i original
 • Framtida flytande drivmedel
 • Gränsöverskridande transporter. Naturvårdsverkets uppdrag till Länsstyrelsen i Skåne län
 • Teknisk identifiering, pågående föreskriftsarbete med förväntad remiss efter sommaren
 • Ursprungskontroll, pågående föreskriftsarbete med förväntad remiss efter sommaren
 • Krav avseende utrustning och beskaffenhet
 • Framtagande av fler delar i MHRFs serie ägarguider
 • EU-kommissionens utvärdering av End of life-direktivet, ELV
 • EU-kommissionens uppföljning avseende reglering av fordonskontroller.

Medlemsnytta

 • Analys av resultatet av MHRFs medlemsundersökning (enkät) våren 2021 och med utgångspunkt i detta utveckling av MHRFs verksamhet samt dialog med medlemsklubbarna.
 • Fortsatt utveckling av försäkringsaffären samt den digitala försäkringsansökan, översyn av besiktningsmannasystemet samt framtagande av en uppdaterad utbildning för medlemsklubbarnas försäkringsfunktionärer. Mål att sluta med pappershantering från 1 maj 2022.

Kansli

 • Fortsatt utvecklingsarbete avseende kansliets rutiner och arbetssätt, inklusive framtagande av nya digitala verktyg.

 

Kalendarium - Interna evenemang

Foto: Saab Car Museum (pappskylt)

Sibylla Gustafsson

Foto: Livsmedelsföretagen

Henrik Van Rijswijk

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?