Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

MHRF växer i både bredd och antal

Det var lätt att hitta till MHRFs stämma. Utanför entrén till Scandic Star Sollentuna stod en Bugatti 43A från 1929. Bilen var utlånad av en medlem i Automobilhistoriska Klubben (stort tack!).
Foto: Göran Schüsseleder

Förbundsordförande Kurt Sjöberg.
Foto: Göran Schüsseleder

Hela styrelsen samlad. Från vänster: Göran Flank, Timo Vuortio, Per Petersson, Karl Ask, Rickard Elgán, Kurt Sjögren (sittandes), Bent Fridholm, Mats Grimme och Lars Söderqvist.
Foto: Göran Schüsseleder

Förbundsordförande Kurt Sjöberg...
Foto: Göran Schüsseleder

... och nyvalde vice ordförande Per Petersson trivdes bakom ratten.
Foto: Göran Schüsseleder

Trappan ned till avprickningen.
Foto: Göran Schüsseleder

MHRFs förbundsekonom Mats Grimme och ledamoten Karl Ask ansvarade bland annat för klubbarna T–Ö. Kanslichefen Malin Erlfeldt tittade förbi.
Foto: Göran Schüsseleder

Efter avprickning var det dags för morgonfika.
Foto: Göran Schüsseleder

Efter avprickning var det dags för morgonfika.
Foto: Göran Schüsseleder

Redaktören för MHRFs jubileumsbok Margita Söderqvist tackades för sina insatser.
Foto: Göran Schüsseleder

MHRFs generalsekreterare Jan Tägt ansvarar bland annat för de fordonstekniska frågorna. Han berättade bland annat om en av rörelsens största utmaningar: Transportstyrelsens återkommande krav på registreringsbevis i original i samband med ursprungskontroll.
Foto: Göran Schüsseleder

Försäkringshandläggarna Jan Seglert, Lennart West och Francisco Vall pratade om MHRF-försäkringen.
Foto: Göran Schüsseleder

Under den allmänna frågestunden ställdes inte bara frågor till MHRF-försäkringen...
Foto: Göran Schüsseleder

... utan även till valberedningens sammankallande Per Dahl...
Foto: Göran Schüsseleder

... liksom till styrelsen.
Foto: Göran Schüsseleder

Efter lunch delade Bertil Lidblads styrelse ut sitt årliga diplom. Från vänster: Lars Erikols, Bob Lockley, Dag Sollander, Torbjörn Boman, Bo Söderberg och Sune Lindén från Aros Motorveraners Vabis-projektgrupp som tog emot stipendiet av Ulf Edlund, ordförande och Göran Flank, ledamot, i Bertil Lindblads stiftelse.
Foto: Göran Schüsseleder

Indigoklubben presenterade sig...
Foto: Göran Schüsseleder

... liksom Hallands Motorentusiaster. MHRFs ordförande Kurt Sjögren och generalsekreterare Jan Tägt (längst till höger) rättade med hjälp av stadgarna till ett missförstånd om att det skulle krävas ett års verksamhet för att en klubb skulle kunna väljas in i förbundet.
Foto: Göran Schüsseleder

MHRFs generalsekreteraren Jan Tägt redovisade röstlängden i samband med att förbundsordförande Kurt Sjögren förklarade årsmötet öppnat.
Foto: Göran Schüsseleder

Revisionsberättelsen föredrogs av förbundets revisor Annica Raap.
Foto: Göran Schüsseleder

På scenen från vänster: valberedningens sammankallande Per Dahl, mötessekreterare Nicholas Melin, mötesordförande Ulf Svahn och Jan Tägt.
Foto: Göran Schüsseleder

En votering begärdes och verkställdes.
Foto: Göran Schüsseleder

Sittandes närmast: MHRFs kanslichef Malin Erlfeldt. Valberedningen ståendes till höger: Per Dahl (sammankallande), Helena Thorslund och Carl Gunnar Lillieroth.
Foto: Göran Schüsseleder

Valberedningens förslag fick överväldigande majoritet. Det nya verksamhetsåret innehåller inga nya namn, varken när det gäller styrelsen, valbertedningen eller revisorerna.
Foto: Göran Schüsseleder

Efter stämman hade delegaterna möjlighet att samlas över en fika.
Foto: Göran Schüsseleder


Sedan stämman har MHRF vuxit och består nu av 180 klubbar som tillsammans engagerar 103 336 medlemmar. Förbundsordförande Kurt Sjöberg är glad över utvecklingen;
– Inför framtidens utmaningar behöver MHRF samla så många som möjligt om vi ska kunna bevara vårt rullande kulturarv.


Den 19 oktober höll Motorhistoriska Riksförbundet sin förbundsstämma på Scandic Star i Sollentuna. Totalt hade 140 delegater samlats som tillsammans representerade 83 klubbar. Tillsammans godkände de MHRFs verksamhetsberättelse som kunde visa upp följande resultat:

  • Riksantikvarieämbetets utredning om lagskydd för det rörliga kulturarvet, där en hänsynsregel i Kulturmiljölagen föreslås.
  • Motorförsäkringsdirektivet som innebär att historiska fordon och tävlingsfordon undantas från kravet på obligatorisk trafikförsäkring om fordonen är avställda eller ej registrerade.
  • MHRF sökte, och beviljades, från Riksantikvarieämbetet ett verksamhetsbidrag med anledning av förbundets kulturarvsarbete samt ett projektbidrag för framtagande av en bilddatabas inom ramen för Svenskt Motorhistoriskt Arkiv.
  • Förbundet har firat 50-årsjubileum och i samband med detta bland annat genomfört ett forskarsymposium, tagit fram en jubileumsbok samt mottagit en svensk fana av landshövdingen i Stockholms län.

Kurt Sjöberg är nöjd efter sitt första år som ordförande och ser med tillförsikt på det nya verksamhetsåret. Under punkten behandling av medlemsansökningar röstades två nya klubbar enhälligt in av delegaterna: Hallands Motorentusiaster med 56 medlemmar och Indigoklubben med 29.

– Jag vill hälsa de nya klubbarna och deras medlemmar varmt välkomna till MHRF! Det är glädjande att förbundet fortsätter att växa då vi inför framtidens utmaningar behöver samla så många som möjligt om vi ska lyckas bevara vårt rullande kulturarv för kommande generationer, säger MHRFs ordförande Kurt Sjöberg.

Nämnas kan i sammanhanget att MHRF i dag består av 180 klubbar som tillsammans representerar 103 336 medlemmar vilket kan jämföras med 101 701 i fjol.


När det gäller utmaningar återfanns bland andra följande i MHRFs verksamhetsplan som godkändes på stämman:

  • Tillämpning av Transportstyrelsens/TS föreskrift om tävling och uppvisning med motorfordon på väg som trädde i kraft 2018.
  • End of life-direktivet, ELV (nytt EU-regelverk om skrotbilshantering).
  • TS beslut om att lämna tillbaka originalhandlingar med ett fordonshistoriskt värde tio år efter att historiska fordon registrerats.  
  • TS återkommande krav på registreringsbevis i original i samband med ursprungskontroll

Sista punkten framhölls speciellt under stämman då denna utmaning ger såväl fordonsägare som MHRFs kansli extra stor arbetsbörda.

När det gäller styrelsen finns inga större förändringar. Den består av samma personer som i fjol med skillnaden att Per Petersson nu är vice ordförande istället för Bent Fridholm.

Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

MHRFs styrelse 2019–2020

Från vänster: Göran Flank, Timo Vuortio, Per Petersson, Karl Ask (bakom Per), Rickard Elgán, Kurt Sjögren (bakom ratten), Bent Fridholm, Mats Grimme och Lars Söderqvist. Foto: Göran Schüsseleder

Kurt Sjöberg, ordförande
Per Petersson, vice ordförande (nyval)
Mats Grimme, förbundsekonom
Timo Vuortio, sekreterare (omval)
Göran Flank
Karl Ask (omval)
Bent Fridholm (nyval)
Rickard Elgán (omval)
Lars Söderqvist

Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingars pris

Från vänster: Lars Erikols, Bob Lockley, Dag Sollander, Torbjörn Boman, Bo Söderberg och Sune Lindén tog emot stipendiet av Ulf Edlund, ordförande och Göran Flank, ledamot, i Bertil Lindblads stiftelse. Foto: Göran Schüsseleder

På MHRFs stämma delade traditionsenligt Bertil Lindblads stiftelse ut sitt årliga stipendium. Priset går till personer eller institutioner som gjort en förnämlig insats inom det teknikhistoriska området. Årets mottagare var Aros Motorveteraners projektgrupp för Vabis 1903. Motiveringen lyder: För arbetet med att återställa Vabis 1903 till sitt ursprungliga och körbara skick samt att klarlägga dess tidiga historia.

Läs mer om Vabis-projektet – och äventyren – här.

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?