Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Ansökan om ursprungskontrollPå Transportstyrelsen hemsida hittar du ansökningsformuläret. Ansökan görs i sex steg. Nedan finns några kommentarer till dessa.

Steg 1 av 6

Uppgift om fordonet är nytt eller begagnat

Nytt fordon  • Ett fordon som inte tidigare har registrerats eller tagits i trafik i Sverige eller i något annat land.

Tagits i bruk
 

  • En viktig detalj är att kunna visa att fordonet tagits i bruk för sitt ändamål. Det gäller särskilt om fordonet inte vart registreringspliktigt eller använts på sådant sätt att det inte vart nödvändigt att registrera det.

    Ett fordon som inte anses ha tagits i bruk kommer betraktas som nytt och ska då uppfylla dagens krav.Steg 2 av 6

Chassinummer/identifieringsmärkning, är en obligatorisk uppgift
Chassinumret ska anges med minst 3 tecken.

Typ av fordon är det samma som fordonsslag
Valmöjligheter är Buss, Lastbil, Motorcykel, Moped, Motorredskap, Personbil, Släpvagn, Snöskoter, Terränghjuling, Terrängsläp, Terrängvagn, Traktor och Övrigt

Motornummer
Anges för motorcykel och moped.

Fabrikat
Förval. Om fabrikatet inte finns i listan är valet Övrigt, ingen fritext.

Årsmodell/Fordonsår – vad avses med årsmodell?
Från 1903 och framåt. Ingen fritext om du mot förmodan har ett äldre fordon.

Färg
Förval, ej obligatorisk uppgift.


Steg 3 av 6

Ursprungsbeskrivning

Du kan välja mellan följande ursprung:

1) Förvärvat av Svenska Försvarsmakten

2) Egentillverkat

Om du är osäker, kan du kontakta SFRO, Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation

3) Tidigare registrerat i Sverige

Avser fordon som tidigare registrerat i Sverige om fordonet tidigare varit registrerat här i landet och i huvudsak överensstämmer med tidigare godkänt utförande eller är ett historiskt fordon. Med ett historiskt fordon avses fordon som är av en årsmodell som är trettio år eller äldre och som i huvudsak överensstämmer med det utförande fordonet hade när det lämnade fordonstillverkaren.

4) Eget bruk vid import, TSFS 2010:106

Eget bruk är en importorsak som ger vissa undantag när det gäller de tekniska kraven som ställs på ditt fordon i samband med registreringsbesiktningen. Är fordonet inte EG-typgodkänt, och nyare än årsmodell 1968, kan dessa undantag behövas för att kunna registrera fordonet i Sverige.

Det krävs att fordonet (motorcyklar, personbilar, inklusive husbilar, lastbilar, bussar samt släp som dras av något av dessa), är serietillverkat, har förvärvats i utlandet av en fysisk person som är bosatt i Sverige, möjlighet till förvärv genom ombud finns och ska användas i Sverige av ägaren.

Om du under de senaste 12 månaderna registrerat ett fordon i Sverige med stöd av eget bruk kan du under den perioden inte registrera ett till.

Fordonet måste vara ett serietillverkat, förvärvats i utlandet av en fysisk person som är bosatt i Sverige och vara avsett att användas i Sverige av ägaren.

Eget bruk kan inte användas för fordon som ska användas i yrkesmässig trafik.

Du kan använda dig av ett ombud. Ombudet kan inte vara ägare till fordonet, fordonet måste vara skrivet på dig. Det ska framgå av köpehandlingen. Därtill vill Transportstyrelsen att du bifogar fullmakten med din ansökan.

5) Flyttsak

I vissa fall kan du få ditt fordon klassat som flyttsak när du ska du flytta till Sverige och tar med dig ditt fordon.

OBS! Du måste ha varit bosatt utomlands i minst ett år, ha ägt fordonet i minst ett år och också använt fordonet utomlands i minst ett år. Det får inte ha förflutit mer än ett år sedan importen av fordonet till Sverige för att du ska kunna ansöka om flyttsak.

6) Diplomat

7) Arvegods

Har du ärvt ett utländskt fordon genom ett arv finns möjlighet till vissa undantag vid registreringsbesiktningen.

Du ska styrka arvet med till exempel ett testamente eller en bouppteckning. Därtill ska du bifoga ett dödsfallsintyg.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida

8) Returgods

Har ditt fordon tidigare varit registrerat i Sverige i ditt namn och men under en viss tid varit registrerat i ett land utanför EU kan du få vissa lättnader vid förtullningen.

9) Annat ändamål

Annat ändamål är den vanligaste importorsaken vid import från ett annat EU-land, och för import av ett fordon som är av årsmodell 1968 eller äldre. För fordon av 1968 årsmodell eller äldre behöver inte undantagsreglerna för eget bruk användas utan dessa fordon kan tillämpa annat ändamål som importorsak.

För ett fordon som är importerat från ett land utanför EU krävs i normalfallet att undantagsreglerna för eget bruk måste tillämpas för att kunna godkännas.

10) Övrigt

Du ska välja Övrigt om ditt fordon tillverkats av en yrkesmässig tillverkare och har använts oregistrerat, till exempel hamnområden, travbanor, flygplatsfordon, gruvfordon eller cross-mc, samt för fordon som under sin bruksperiod inte var registreringspliktiga.

Har du köpt eller övertagit ett oregistrerat fordon på till exempel på en exekutiv auktion eller en utförsäljning av hittegods, ska du också ange Övrigt som ursprung.

Fordon som har tillfallit upphittaren enligt lagen (1938:121) om hittegods.

Fordon som inte kan hänföras till någon annan kategori enligt dessa föreskrifter.


Steg 4 / 6

Nu får du upp en sammanställning av de uppgifter du fyllt i.


I steg 5 / 6 kan du komplettera din ansökan med fler fordon.


I steg 6 / 6 fullföljs din ansökan.


För att ansökan ska behandlas behöver du betala in avgiften och skriva på ansökan och givetvis bifoga de handlingar du vill åberopa.

Underteckna bekräftelsen om du använt Transportstyrelsen e-tjänst eller en ifylld ansökningsblankett. Läs mer

Du kan inte skicka in kontanta pengar, checkar eller motsvarande betalmedel till Transportstyrelsen. Ansökningsavgiften för ursprungskontrollen ska alltid sättas in på Transportstyrelsens särskilda konto för ursprungskontroll.

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?