MHRFs guide för förvaring av historiska fordon - förvaring, skrotning m.m.


MHRF vill självklart att den som äger ett historiskt fordon förvarar det på ett bra sätt. MHRF anser det också angeläget att den som äger ett restaurerings-, renoverings- eller reparationsobjekt förvarar det på ett bra sätt så att det inte kommer till skada eller förstörs. Samma gäller för reservdelar och reservdelsfordon som kan komma till användning för restaurering, renovering och reparation av ett historiskt fordon. Förvaras allt detta på ett bra sätt är det enligt vår uppfattning inte någon risk att, efter rättslig prövning, bli tvingad att forsla bort något eller att lämna en bil till en bilskrotare.
 

MHRF har gjort en sammanställning av de bestämmelser i miljöbalken, plan- och bygglagen och lagen om flyttning av fordon som vi uppfattar är aktuella när det gäller uppställning av historiska fordon, skrotning m.m. Vi tar också upp bestämmelser i några av de förordningar som regeringen utfärdat med stöd av de nämnda lagarna. Vi redogör kortfattat för några av de rättsfall som vi har hittat. Se dokumenten i rutan till höger. Sammanställningen, som finns i avsnitten 2‑5, består av citat och referat.
 

Efter sammanställningen finns i avsnitt 6 MHRFs kommentarer till hur vi anser att bestämmelserna bör tolkas. Vidare finns några praktiska råd till den som ägnar sig åt renovering av så många historiska fordon att det inte finns möjlighet att förvara alla fordon och delar under tak och som vill minska risken för mer eller mindre välgrundade förelägganden från myndigheter.

Jan Tägt, generalsekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?