Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Hem

Ursprungskontrollen viktigaste frågan när MHRF möter infrastrukturministern

 Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

MHRF börjar året med en rad inplanerade möten med myndigheter, Regeringskansliet och riksdagspolitiker. Först ut: infrastrukturdepartementet.

Efter en framställan från Motorhistoriska Riksförbundet om dialog ställd till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) inbjöds MHRFs ordförande Kurt Sjöberg och generalsekreterare Jan Tägt till ett möte på infrastrukturdepartement i början av januari. Från departementet deltog även Helena Carlsson, politisk sakkunnig, och tjänstemannen Marlene Deogan. Den viktigaste frågan under mötet var hur ursprungskontrollen utvecklats och förändrats sedan 2008 då Vägverket tog över dokumentkontrollen från besiktningsföretagen.

MHRFs representanter redogjorde för de regler som kan underlätta en ansökan om ursprungskontroll, men som i dag alltmer sällan tillämpas av Transportstyrelsen. Det har lett till att många historiska fordon inte kan registreras och användas.

MHRF tog även upp problemen med de av Transportstyrelsen i maj 2018 upphävda reglerna avseende avgasvärden som fastställdes av Statens naturvårdsverk på 1970-talet. Att 11 000 bilar av myndigheten har åsatts en totalvikt som är den samma som fordonets tjänstevikt togs också upp. Avgasvärdena medför att vissa historiska fordon retroaktivt inte ska godkännas vid en kontrollbesiktning och att uppgiften om totalvikt i vägtrafikregistret gör att dessa fordon inte lagligt kan framföras.


Glädjande är att Tomas Eneroth betonade att Regeringskansliet ser positivt på såväl den fordonshistoriska rörelsen som de enskilda historiska fordonen och dess användning. Samhällsnyttan, kulturarvet och därmed vikten av bra förutsättningar för föreningslivet och den fordonshistoriska rörelsen var något infrastrukturministern särskilt lyfte fram.

Ministern nämnde även att han inför mötet noterat att Transportstyrelsen i sitt planerade föreskriftsarbete fört in en översyn av reglerna som i dag förbjuder larmanordning på fordon som inte längre är utryckningsfordon, till exempel historiska eller moderna som används vid filminspelning.


Samtliga möten publiceras på MHRFs hemsida efterhand. På tur står Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam liksom Riksdagens fordonshistoriska nätverk. MHRF kommer även att lyfta frågorna hos kulturdepartementet genom representation i Transportshistoriskt Nätverk.

Jan Tägt generalsekreterare MHRF

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?