Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Motorhistoriska Riksförbundets remissförfrågningar och svar

2019

Transportstyrelsen föreslår en ny föreskrift ändringar i Transportstyrelsen föreskrift (TSFS 2019:XX) om registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret


Transportstyrelsen har tagit fram förslag till nya föreskrifter om registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret som planeras träda ikraft den 1 juli 2019.


Området regleras idag i lagen (2001:558) om vägtrafikregister, LVTR och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, FVTR.


LVTR ersätts samtidigt med två nya lagar, vägtrafikdatalagen som ska reglera behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet och lag om fordons registrering och brukande som ska reglera bestämmelserna om fordons registrering och brukande.  FVTR ersätts med vägtrafikdataförordning respektive förordning om fordons registrering och brukande.


Nuvarande föreskrifter (TSFS 2015:63) upphävs och ersätts med de här nya föreskrifterna.


Synpunkter ska var Transportstyrelsen tillhanda senast den 8 februari 2019, diarienummer TSF 2018-69.

 

MHRFs remissvar

 

Övriga underlag

 

Kalendarium - Interna evenemang

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?