Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.
För gårdagens fordon på morgondagens vägar
Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.

Bildesign samlat framför Nationalmuseum

[2021-10-20 14:02] MHRF hade förmånen att kunna visa upp fem representativa svenska och amerikanska bilar framför Nationalmuseum i samband med utställningen Scandinavian Design & USA. I utställningen Scandinavian Design & USA på Nationalmuseum i Stockholm undersöks hur idéer från Norden påverkat amerikansk design och omvänt, hur influenser från USA har påverkat nordisk design. Söndagen den 17 oktober fokuserade utställningen på bildesign. I bildspelet ovan visas de fem fordonen som fick representera flera aspekter av svensk och amerikansk industridesign och kontakter mellan ländernas bilindustrier. Motorhistoriska Riksförbundet vill tacka alla ägare som ställde upp! Här en presentation av bilarna (sett framifrån från vänster): Cadillac Series 75, 1939 En högklassig amerikansk bil med unik svensk kaross. Karossen är byggd av Nordbergs Vagnfabrik på Tegnérgatan, bara ett par kilometer från Nationalmuseum. Ägare: Anders Läck (förare var Bobby Bastamow-Silfverberg) Volvo PV52 Special, 1938 Den modell som följde på den strömlinjeformade Volvo Carioca. Formgiven av Edward Lindberg som tidigare arbetat på Studebaker i USA. Stora delar av formgivningen är baserad på Cariocan. Ägare: Lars Haglund Volvo Amazon, 1957 Huvuddesigner norskamerikanen Jan Wilsgaard. Modellen är tydligt amerikainspirerad med många spännande detaljer. Bilen extrautrustad med diagonalbälten. Denna är precis lik den Amazon som finns avbildad i utställningen. Ägare: Tommy Brink Studebaker Avanti, 1963 En designikon. Bilen var den sista som Raymond Loewy formgav. Hupmobile var den första, och hos den tillverkaren hade Ivan Örnberg, som ritade Volvo Carioca, arbetat. Ägare: Thomas Ekström Buick Electra 225, 1959 Den legendariske formgivaren Harley Earls sista årsmodell. Modellen representerar kulmen på trenden mot längre, lägre och bredare amerikanska bilar. Ägare: Kjell Granström Utöver de nämnda fem tillkom ytterligare ett stycke amerikansk designhistoria på Strömkajen, en AMC Pacer från 1975, i samband med ett spontanbesök av Magnus Blommé. Denna kompaktbil är formgiven av Dick Teague. Dess aerodynamiska design och speciella utseende har gjort den till en sann 70-talsikon! Per Dahl Svenskt Motorhistoriskt Arkiv/MHRF

UPPDATERAD 2021.10.13:
Otydlig vägledning drabbar import och export av historiska fordon

[2021-07-05 13:59] Naturvårdsverkets vägledning är av stor betydelse eftersom såväl Tullverket som länsstyrelserna följer den i sin handläggning i import-och exportärenden av entusiastfordon. Efter möte med MHRF sker en översyn av denna. Motorhistoriska Riksförbundet genomförde i slutet av juni ett digitalt möte med Naturvårdsverket för att diskutera den bristfälliga vägledning som finns på deras hemsida. En uppenbar brist är att de inte nämner hur historiska fordon ska bedömas vid import och export. Naturvårdsverket insåg själva redan 2017 att vägledningen var otydlig och uttalade därför att man hade för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp där MHRF skulle erbjudas en plats. Någon inbjudan till en sådan arbetsgrupp har emellertid inte kommit, trots att MHRF vid ett flertal tillfällen begärt detta. I stället har Naturvårdsverket vänt sig till länsstyrelsen i Skåne för stöd när det gäller översynen av vägledningen. Resultatet av denna översyn har MHRF i samband med remissbehandlingen haft flera synpunkter på. Länsstyrelsen i Skåne har därför omarbetat vägledningen och överlämnat den till Naturvårdsverket för vidare handläggning. När MHRF mötte Naturvårdsverket gav myndigheten en muntlig föredragning av de viktigaste punkterna i den vägledning som man höll på att omarbeta. MHRF fick ett positivt intryck av att man tagit viss hänsyn till de synpunkter som vi tidigare har framfört. Avsikten var att skicka ut den omarbetade vägledningen på remiss till länsstyrelserna. Innan publiceringen av vägledningen skulle MHRF få underlaget för att kunna lämna synpunkter. Publicering av den nya vägledningen skedde dock utan att MHRF fick det utlovade underlaget. Vägledningen publicerades den 19 augusti. Texten var bättre än det remitterade förslaget från Länsstyrelsen i Skåne län men MHRF hade ändå synpunkter som vi tyvärr inte hade möjlighet att framföra. Kort därpå lämnade MHRF synpunkter på den till såväl Naturvårdsverket som Miljödepartementet. Vid ett möte med departementet i slutet av augusti framförde MHRF önskemål om dialog med Naturvårdsverket och dess generaldirektör. Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF Bilden: Denna Dodge 1959 stoppades vid import i Göteborgs hamn då Tullverket ställt frågan till länsstyrelsen om fordonet var att anse som avfall trots ett flertal handlingar som uppgav att det var ett fordon inklusive amerikansk title. Läs mer här. Fem ställningstaganden har tagits fram av Myndighetsrådet i för MHRF viktiga fordonshistoriska frågor. De finns samlade här.    

Nya ansikten i MHRFs styrelse

[2021-10-20 10:47] MHRFs förbundsstämma hölls lördagen den 16 oktober. Även årets förbundsstämma hölls digitalt. Trots detta deltog över en fjärdedel av Motorhistoriska Riksförbundets klubbar, närmare bestämt 54. Förmiddagen bjöd på presentationer från myndighetsrådet, MHRF-försäkringen och MHRFs medlemsundersökning. Själva stämman blev rekordsnabbt avklarad efter lunch då inga motioner inkommit. De nya styrelseledamöterna som röstades in var Sibylla Gustafsson, från Svenska Saabklubben, och Henrik Van Rijswijk, från Motorhistoriska Sällskapet i Sverige. Avgående ledamöterna Karl Ask, som tidigare lämnat styrelsen för att jobba på MHRFs kansli, och Rickard Elgán tackades för sina insatser. – Glädjande, utöver nytillskottet i styrelsen, är att klubbarnas medlemsantal snart passerar 105 000, sammanfattar MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Inga nya klubbar har anslutit sig till oss i år, men jag vet att det finns ett stort intresse bland klubbarna, speciellt nu med tanke på hoten mot våra fordon och det rullande kulturarvet den senaste tiden som kräver en samlad kraft. I sammanställningen nedan finns hoten samlade. Malin Erlfeldt kanslichef MHRF  

Scandinavian Design & USA med fokus på bilar

[2021-10-11 14:22] I utställningen Scandinavian Design & USA på Nationalmuseum i Stockholm undersöks hur idéer från Norden påverkat amerikansk design och omvänt, hur influenser från USA har påverkat nordisk design. Bilens betydelse i designhistorian uppmärksammas med hjälp av bland andra Motorhistoriska Riksförbundet söndagen den 17 oktober. Går du i gång på fenor och kromtyngda dollargrin? Eller är du bara nyfiken på amerikansk bildesign och hur så kallad american styling inspirerade den nordiska? Besök Nationalmuseum nu på söndag och ta del av intressanta föredrag av hur bilindustrin påverkade och påverkades på var sin sida av Atlanten. Redan på Strömkajen möts du av flera amerikanska skönheter – och en svensk – som blänker i kapp i höstsolen. Ta del av linjerna och formerna genom att teckna bilkroki på plats! Föredrar du att måla med akvarell rekommenderas ett besök i ateljén. Söndagens program är ett samarrangemang mellan Nationalmuseum och Motorhistoriska Riksförbundet och deras medlemsföreningar samt Bobo Ericzén, programledare för TV-serien Biltokig. Besöket har något för hela familjen! Så även i restaurangens meny som även den har en amerikansk flirt. Fri entré till programverksamheten. Entrébiljett krävs till utställningen. För detaljerat program besök www.nationalmuseum.se. Läs mer om hållpunkterna i pressmeddelandet via MHRFs pressrum! Malin Erlfeldt kanslichef MHRF

Detta innebär ökad biobränsleinblandning

[2021-09-22 12:28] Sedan mars 2011 har det varit möjligt att blanda in biodrivmedel (etanol) i bensin och diesel i Sverige. Regeringen har nu fattat beslut om att denna inblandning ska utöka via en ny reduktionspliktsbestämmelse. Regeringens beslut innebär att de svenska drivmedelsproducenterna ska utöka sin biodrivmedelsinblandning stegvis enligt en fastställd inblandningsskala fram till år 2030. Skälet är miljön och syftet är minskade koldioxidutsläpp. Den första konsekvensen av detta beslut är att det redan från den 1 augusti 2021 kommer bensinkvaliteten E10 att bli den nya standarden för 95-oktanig bensin i Sverige istället för nuvarande E5. Bränslet kommer därmed som namnet antyder att innehålla upp till tio volymprocent etanol istället för dagens fem. Konsekvenser för historiska fordon Motorhistoriska Riksförbundet konstaterar att ju högre inblandning av biodrivmedel desto större konsekvens för de historiska fordonen: En högre inblandning av etanol i bensinen innebär ett lägre energiinnehåll i bränslet vilket i sin tur innebär högre bränsleförbrukning. Det innebär att vi kommer få tanka våra fordon lite oftare. På äldre fordon blir bränsleblandningen magrare med det nya bränslet vilket kan leda till sämre kylning och höjd temperatur i motorn. Körbarheten kan påverkas i form av misständningar. Startförmågan kan också minska framförallt vid lägre temperaturer. Vid belastning ökar risken för spikning på grund av den magrare bränsleblandningen. Materialen i de äldre fordonen är inte konstruerade för dagens och kommande bränsleblandningar. Det kan påverka membranen i bränslepumpar, bränsleslangar och packningar. Vissa av dessa kan helt enkelt komma att lösas upp. Åtgärder att vidta för fordonsägaren Kontrollera regelbundet gummidetaljerna. Byt i förebyggande syfte. Bestycka om förgasaren för att möta det lägre energivärdet och den ökade bränsleförbrukningen så att rätt bränsleluft förhållandet består. Alternativet 98 oktan (istället för E10) 98 oktan kommer att finnas kvar. Här kan etanolblandningen uppgå till som mest fem procent. Det är den mix som de flesta fordon klarar redan i dag, även de äldre fordonen. Diesel Även dieselbränslet kommer att få utökad bränsleinblandning av biobränsle från augusti 2021. Den ökade inblandningen har redan i dag ställt till med problem i form av sämre lagringshållbarhet, algtillväxt och rostskador i bränslesystemen på grund av att bränsleblandningen binder mer vatten. Bent Fridholm styrelseledamot i MHRF och medlem i Myndighetsrådet  

MHRF och Nationalmuseums utställning Scandinavian Design & USA

[2021-09-22 09:03] I utställningen Scandinavian Design & USA på Nationalmuseum i Stockholm undersöks från och med den 14 oktober hur idéer från Norden påverkat amerikansk design och omvänt, hur influenser från USA har påverkat nordisk design. Fordonens betydelse i designhistorian uppmärksammas med hjälp av Motorhistoriska Riksförbundet. För första gången presenteras förhållandet mellan skandinavisk och nordamerikansk design under 1900-talet som en utställning. Scandinavian Design & USA – människor, möten och idéer, 1890–1980 är resultatet av ett internationellt samarbete museer emellan och ny forskning. I utställningen visas över 300 föremål från samlingar i USA och Norden och besökaren får ta del av strömningar som legat till grund för estetik, identitet och idévärld som vi möter än idag. Bland annat undersöks den skandinaviska emigrationens betydelse för det som benämns Scandinavian Design i USA och de ambitiösa marknadsföringskampanjer som genomfördes på 1950-talet. Utställningen är samorganiserad av Los Angeles County Museum of Art och Milwaukee Art Museum i samarbete med Nationalmuseum och Nasjonalmuseet i Oslo och kommer att visas på respektive museum fram till 2023 med start på Nationalmuseum. När begreppet Scandinavian Design myntades på 1950-talet syftade det på modern design från Norden. Det lanserades internationellt och fungerade som en paketering inom både politik och ekonomi och förknippades med nordiska traditioner, kultur och natur samt demokratiska värderingar. Även om begreppet rymmer ett visst mått av sanning är det omtvistat och utställningen visar därför en längre historia om design som är mångfacetterad. Exempel som lyfts fram är vikingen i flygreklam, industridesign för nya hushållsvaror och konsthantverksskicklighet i silverserviser för en ny cocktailkultur. Andra exempel är inredningsdetaljer i såväl FNs högkvarter som i exklusiva privatvillor och vävd textil i bilinredningar. Det går att hitta många influenser från Norden i amerikansk design och även en stor amerikansk prägel på den nordiska designscenen. Eliel Saarinen, Carl Milles, Alvar Aalto, Charles Eames och Eero Saarinen är exempel på inflytelserika idégivare som påverkade både utveckling och designutbildningar under 1900-talet i USA. Ett inslag i utställningen är hur det amerikanska perspektivet nådde Norden och hur de nordiska länderna använde design som verktyg för internationell diplomati. Det gjordes även i USA, särskilt under efterkrigstiden, där arkitektur, konst och design användes för att manifestera sin maktposition. Amerikanska vandringsutställningar skickades ut som ett slags offentlig diplomati och när ambassader och residens byggdes och inreddes användes arkitektur och design för att kommunicera amerikanska värderingar och politisk ställning. Utställningens berättelse börjar i en tid då kontakterna över Atlanten präglades av migration från Norden till USA. Ungefär tre miljoner människor utvandrade från Danmark, Finland, Sverige och Norge från slutet av 1800-talet. Migration av människor innebär också migration av idéer och kompetenser. Traditionella hantverkstraditioner hölls vid liv i det nya hemlandet och överfördes till nya generationer. Många migranter tog anställning inom industrin och kunde tillföra ny kunskap till en amerikansk konsumentkultur. Parallellt arrangerades världsutställningar i Philadelphia och Chicago där nordisk folkkonst, handvävda textilier och norska stavkyrkor visades upp bredvid internationell industridesign. När emigrationen till Amerika avtog under 1920-talet blev det i stället idéutbyten mellan Norden och USA som påverkade utvecklingen inom designområdet. Handeln och resandet ökade. På vandringsutställningar och mässor skapades grund för nya idéer, livsstilar, kulturer och världsbilder. Begrepp som Scandinavian look och Swedish Modern spreds och förstärktes tack vare massmedias bevakning. Berättelsen slutar i den tid då andra nationer som till exempel Italien och Japan tillsammans med en ökad globalisering förändrade designscenen. Då fordonsdesign är en viktig del i utställningen har Motorhistoriska Riksförbundet engagerats. Utöver att bidra till utställningsarbetet med teknik- och fordonshistorisk kompetens har ett antal fotografier och broschyrer lånats ur Svenskt Motorhistoriskt Arkiv. Även MHRF-klubben Dalarnes Automobilklubb delar med sig av fotografier ur sina samlingar. Pressmeddelande Nationalmuseum Per Dahl SMA arkivkommitténs ordförande

MHRF deltog när Svenska Kungsrallyt 25-årsjubilerade

[2021-08-25 09:20] 25-årsjubilerande Svenska Kungsrallyt gick av stapeln lördagen den 21 augusti. Tävlingen startade i samband med kungens 50-årsdag och årets rally var det fjortonde i ordningen. Bakgrunden är den Volvo PV 60 från 1946 som kung Carl XVI Gustaf fick i 50-årspresent 1996 där ett antal personer och organisationer, bland andra Motorhistoriska Riksförbundet och MHRF-försäkringen, gick samman och bekostade bilen. Som tack för detta arrangeras vartannat år Svenska Kungsrallyt för givarna på Öland med Borgholm som bas. I årets rally deltog MHRF med en T-Ford 1914 ägd och körd av före detta styrelseledamoten Göran Flank. Passagerare var vice förbundsordförande Per Petersson och undertecknad från kansliet. Vi hade fin helg med en tiomilaresa i perfekt väder på vackra norra Öland. Under vägen var det kontroller med frågor och körprov. En segrare och tre andrapristagare med lika, men lite färre poäng, uppmärksammades vid den avslutande lunchen i en maskinhall. MHRF var en av andrapristagarna liksom den relativt nye landshövdingen i Kalmar Peter Sandwall som tillsammans med fru Pernilla körde Bentley 4 ½ litre från 1928. Bilen renoverade Peter tillsammans med sin far på 1980-talet. Dessutom är han medlem i MHRF-klubben Automobilhistoriska Klubben, AHK. Nämnas kan att även kungen är medlem i en MHRF-klubb, Storvolvo-klubben. Se inslag i SVT här Lennart West försäkringshandläggare MHRF  

Motorhistoriska dagen-firande i Umeå gillades mest!

[2021-06-18 09:54] Tio firanden har gillats fram på Facebook-sidan Motorhistoriska dagen 2021, allra mest ett i Västerbotten och ett i Härjedalen. Och så delades ett specialpris ut till ett firande i Uppland! Det har vält in med firanden från hela landet till Facebook-sidan Motorhistoriska dagen 2021. Även om själva dagen som det rullande kulturarvet traditionsenligt firas är den 6 juni har man kunnat lägga in sitt coronaanpassade firande fram till och med den 9 juni. Och lika länge kunde gilla-knappen till respektive inlägg tryckas på av alla som besökte sidan. Flest "tummen upp" när tävlingen var avslutad fick Cege Lilieroths foton från Cityrundan i Umeå som gick av stapeln på Motorhistoriska dagen den 6 juni. Rundan arrangerades av Umeå Veteranbilsällskap i samarbete med Umeå Cruising och Pop & Rock 103.0. På andra plats kom Sonia Proos foton, tagna när delar av Härjulfs Cruisers firade dagen genom att åka runt till byar i Härjedalen. Ett urval av foton från alla tio vinnare finns samlade i bildspelet ovan. För pekaren över respektive bild för mer information från bildtillfället. Även ett specialpris delades ut av juryn till Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar för arrangemanget vid Upsala-Lenna Jernväg (Lennakatten) i Almunge den 6 juni. Motiveringen lyder: Museijärnvägens arrangemang får juryns specialpris för sitt fina uppmärksammande av Motorhistoriska dagen och mötet mellan olika delar av vårt rörliga kulturarv. Juryn består av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine som ligger bakom arrangörstävlingen Kultur på väg. Samtliga vinnare fick var sin prenumeration av Nostalgia Magazine samt var sitt exemplar av jubileumsboken Vägval under 50 år för Motorhistoriska Riksförbundet. Pressmeddelande MHRF

Här träffar du MHRF

Senaste PåVäg

MHRFs nyhetsblad (för tryckvänliga PDFer i format A5 och A4 klicka här):

Motorhistoria i media

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?