Försäkringsalternativ Årlig försäkringskostnad Antal prisbasbelopp Totalt försäkringsbelopp
Helförsäkring information
Rullande renovering information
Avvikande detaljer/utförande information
Uppställningsförsäkring information
Renoveringsförsäkring information
 
Blivande klassiker information
Korttidsförsäkring information
Lagerförsäkring information
Flermopedsförsäkring information

 
Extra prisbasbelopp information
Mellan 2 - 8 Per 2 pbb 125 kr
Mellan 10 - 30 Per 2 pbb 170 kr
Mellan 32 - 96 Per 2 pbb 240 kr


MHRF reserverar sig för eventuella felskrivningar.
MHRF-försäkringen
För gårdagens fordon på morgondagens vägar
Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar över 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan användas, bevaras och utvecklas.

Ljusnar det i horisonten för våra historiska fordon?

[2021-11-26 10:20] 2021 har känts som en lång vägs färd mot ett ljusnande 2022 i horisonten. Pandemin har gjort tillvaron tuff för oss alla som sett fram emot träffar och sommarevenemang och det är inte över ännu, utan finns illavarslande tecken på en fjärde våg. Men vi ska inte tappa sugen utan nyttja vintern till att pyssla om våra fordon och ha siktet inställt på att det blir bättre till sommaren. Förutom pandemin har 2021 utmärkts av många digitala möten. Det är mycket roligare med fysiska möten, men för Motorhistoriska Riksförbundet har den digitala omställningen fungerat på ett riktigt bra sätt där möten har blivit effektiva. Men visst saknar jag de sociala samtalen i samband med klubbmöten och andra sammankomster. Intresset för det rullande kulturarvet har inte minskat, snarare tvärtom. För andra året ställdes flera traditionella arrangemang in. Motorhistoriska dagen firades på samma sätt som under 2020 med en fototävling där det blev en stor gemenskap genom MHRFs Facebookgrupp för årets firande där även en Kultur på väg-vinnare korades. Det visade sig återigen vara ett uppskattat sätt att umgås på och sociala medier kommer därför att bli ett utmärkt komplement vid framtida firanden, även om det inte kan överglänsa känslan att träffas och umgås. Myndighetsarbete När MHRF startade för drygt 50 år sedan var målsättningen att kunna påverka politiker- och beslutsfattare i frågor som rör våra möjligheter att kunna använda, bevara och använda våra historiska fordon. På den tiden bestod MHRF av 13 klubbar med knappt 2 000 medlemmar. Jag brukar säga att ”ensam är stark – särskilt i grupp” och det har ju verkligen visat sig vara ett framgångskoncept! MHRF består i dag av nästan 200 klubbar med över 100 000 medlemmar. Vårt engagemang när det gäller myndighetsfrågor har utvecklats starkt under dessa 50 år. Vi har ett etablerat samarbete med många andra organisationer inom det rörliga kulturarvet genom Transporthistoriskt Nätverk – som också är en stark kraft inte minst i remissammanhang. MHRF har sedan många år ett givande samarbete med våra folkvalda i riksdagen genom Riksdagens fordonshistoriska nätverk. Vår målsättning är att arbeta genom upparbetade kontakter med olika myndigheter såsom Transportstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket. Under året har särskilt Naturvårdsverkets vägledning när det gäller import och export av fordon blivit särskilt uppmärksammat genom att Länsstyrelsen i Västra Götaland i våras stoppade två importer av amerikanska 50-talsbilar från USA som skulle renoveras i Sverige. Myndigheten betraktade de importerade fordonen som avfall och hänvisade till Naturvårdsverkets bristfälliga vägledning. Nu har fallen varit föremål för rättsliga prövningar och Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Domstolen har upphävt Länsstyrelsens beslut och fordonsägarna har kunnat hämta fordonen i frihamnen i Göteborg. Naturvårdsverket har också ändrat i sin vägledning, mycket med anledning av de synpunkter som MHRF har framfört, både under senaste tiden och tidigare under åren. Medlemsklubbarna Under året genomförde MHRF en enkätundersökning bland våra medlemsklubbar för att få deras syn på hur nöjda de är med MHRFs medlemsservice. Resultatet visade att medlemmarna över lag är mycket nöjda samtidigt som organisationen har fått viktiga idéer och synpunkter för att utveckla verksamheten. Drivmedel Ett av de ställningstaganden som MHRFs myndighetsråd tagit fram rör tillgången till framtida drivmedel. Frågan om möjligheterna att framföra våra historiska fordon i framtiden berördes i en interpellationsdebatt i riksdagen under oktober och där svarade miljöminister Per Bolund att det kommer att finnas tillgång till fossila drivmedel även efter 2040 för fordon som behöver dessa. Han nämnde dock inget om priset eller var i landet det kommer att finnas användbara drivmedel till våra historiska fordon. Min erfarenhet är att ”förnöjsamhet med nuläget är första steget tillbaka”. MHRF kommer med kraft att även fortsättningsvis bevaka och driva frågan om drivmedelstillgängligheten. Internationellt samarbete Genom medlemskap i FIVA, den världsomspännande organisationen för det rullande kulturarvet deltar MHRF aktivt på flera områden. Själv är jag medlem i den kommission som bevakar lagstiftningsfrågor och MHRFs förbundssekreterare Timo Vuortio är direktör och leder verksamheten inom kommissionen för tunga fordon. Det är viktigt att påverka de frågor som behandlas i EU-parlamentet och som också påverkar historiska fordon i Sverige. Ett aktivt lobbyarbete är viktigt både i Bryssel och bland våra svenska politiker och beslutsfattare. Blickar framåt Historiska fordon är alltid ett uppskattat inslag i trafiken. Även många riksdagsledamöter är engagerade, vilket märktes inte minst i engagemanget i det uppmärksammade importärendet. Detta stärker MHRFs huvuduppdrag, som innebär att arbeta för att det historiska fordon ska kunna användas, bevaras och utvecklas även i framtiden. Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF

Motorhistoriska Riksförbundet söker en försäkringshandläggare

[2021-11-12 16:13] Med anledning av en pensionsavgång under 2022, och som en del i utvecklingen av kansliets organisation och det dagliga arbetet, söker vi en försäkringshandläggare med tillträde under mars–april 2022.  I arbetsuppgifterna ingår: Att löpande driva MHRF-försäkringens administrativa och kommunikativa uppgifter. Dagligen ingår handläggning av ansökningar samt information och rådgivning till våra anslutna klubbars medlemmar i allehanda försäkringsfrågor.   Utveckling, planering och genomförande av utbildning av medlemsklubbarnas funktionärer. Marknadsföring av MHRF-försäkringen i form av klubbesök och medverkan vid olika evenemang för historiska fordon. Att medverka i MHRFs utvecklingsarbete i allmänhet och vår försäkringsprodukt i synnerhet. Tjänsteresor, ibland med övernattning, förekommer. Vem är du? Du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, försäkring, marknad eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i MS Office 365 och gärna också erfarenhet av att arbeta i något CRM- och ärendehanteringssystem. Du kan arbeta under eget ansvar, uttrycker dig väl i tal och skrift, är strukturerad med stort eget driv och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer genom att agera professionellt och representativt både externt och internt. Kunskap om fordonsförsäkringsbranschen och föreningsliv och är meriterande. MHRF är en liten organisation med varierad arbetsbelastning där alla behöver hjälpas åt, vilket gör att du behöver vara flexibel rörande arbetstider och arbetsuppgifter. MHRF erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, 40 timmar per vecka, med sex månaders provanställning. Vi tillämpar målstyrd arbetstid med 30 dagar semester. MHRF har kollektivavtal. Rekryteringsprocessen Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 13 december 2021 till kansli@mhrf.se. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse, under perioden mars–april 2022. Vid frågor kontakta kanslichef Malin Erlfeldt, 070-526 28 01 (under kontorstider) eller mejla till malin.erlfeldt@mhrf.se. Malin Erlfeldt kanslichef MHRF    

Tack Jan Seglert!

[2021-11-19 14:09] Jan Seglert, en av våra handläggare på MHRF-försäkringen, går i pension. Motorhistoriska Riksförbundet tackar Jan Seglert för sina 17 år som försäkringshandläggare på kansliet. Vi hoppas att han nu, när han får en massa tid över till annat, förverkligar sin dröm i garaget och införskaffar sig sin drömbil: en Volkswagen *1300 cabriolet. Om inte annat då lär våra vägar korsas igen i samband med att det är dags att teckna en försäkring! Läs mer om Janne och hans garagedrömmar här. Med anledning av pensionsavgångar, och som en del i utvecklingen av kansliets organisation och det dagliga arbetet, söker vi en försäkringshandläggare med tillträde under mars–april 2022. Mer om vem vi söker finns att läsa här. Malin Erlfeldt kanslichef MHRF *Bilden visar en 1303LS cabriolet. Volkswagen 1300 tillverkades endast 1966 och är mycket ovanlig. 1967–1970 tillverkades Volkswagen 1500 cabriolet följt av Volkswagen 1302LS 1971–1972 och slutligen den på bilden från 1973 till och med 1979 (som slutade säljas 1975 i Sverige). Tack till Håkan Johansson för förtydligandet!

UPPDATERAD 2021.11.22:
Otydlig vägledning drabbar import och export av historiska fordon

[2021-11-16 08:35] SENASTE NYTT! (Uppdaterat 2021.11.22) En stor seger är att bilarna i Göteborgs frihamn inte längre felaktigt betraktas som avfall av myndigheterna, utan som just bilar. En del utmaningar kvarstår dock innan vi kan blåsa faran över när det gäller import och export av historiska fordon. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg meddelade den 15 oktober 2021 domar rörande de två ärenden som rör import från USA och där Länsstyrelsen i Västra Götaland hindrade importen. I bägge dessa ärenden har domstolen upphävt Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut. De aktuella fordonen är inte att betrakta som avfall och ägarna kan hämta sina fordon från frihamnen i Göteborg. Ett tredje fall, en International från 1973, som importerats från Norge, och där Länsstyrelsen i Västra Götaland har överklagat den friande domen från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, behandlas nu i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Här har Motorhistoriska Riksförbundet, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen lämnat remissvar. Dom förväntas efter årsskiftet. Samtidigt har MHRF fortsatt kontakt med Naturvårdsverket för att ytterligare lyfta fram oklarheter i verkets senaste vägledning. Den nya vägledningen är mycket tydligare än den tidigare, men kan förbättras på några punkter. Bakgrunden Naturvårdsverkets vägledning är av stor betydelse eftersom såväl Tullverket som länsstyrelserna följer den i sin handläggning i import-och exportärenden av entusiastfordon. Efter möte med MHRF sker en översyn av denna. Motorhistoriska Riksförbundet genomförde i slutet av juni ett digitalt möte med Naturvårdsverket för att diskutera den bristfälliga vägledning som finns på deras hemsida. En uppenbar brist är att de inte nämner hur historiska fordon ska bedömas vid import och export. Naturvårdsverket insåg själva redan 2017 att vägledningen var otydlig och uttalade därför att man hade för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp där MHRF skulle erbjudas en plats. Någon inbjudan till en sådan arbetsgrupp har emellertid inte kommit, trots att MHRF vid ett flertal tillfällen begärt detta. I stället har Naturvårdsverket vänt sig till länsstyrelsen i Skåne för stöd när det gäller översynen av vägledningen. Resultatet av denna översyn har MHRF i samband med remissbehandlingen haft flera synpunkter på. Länsstyrelsen i Skåne har därför omarbetat vägledningen och överlämnat den till Naturvårdsverket för vidare handläggning. När MHRF mötte Naturvårdsverket gav myndigheten en muntlig föredragning av de viktigaste punkterna i den vägledning som man höll på att omarbeta. MHRF fick ett positivt intryck av att man tagit viss hänsyn till de synpunkter som vi tidigare har framfört. Avsikten var att skicka ut den omarbetade vägledningen på remiss till länsstyrelserna. Innan publiceringen av vägledningen skulle MHRF få underlaget för att kunna lämna synpunkter. Publicering av den nya vägledningen skedde dock utan att MHRF fick det utlovade underlaget. Vägledningen publicerades den 19 augusti. Texten var bättre än det remitterade förslaget från Länsstyrelsen i Skåne län men MHRF hade ändå synpunkter som vi tyvärr inte hade möjlighet att framföra. Kort därpå lämnade MHRF synpunkter på den till såväl Naturvårdsverket som Miljödepartementet. Vid ett möte med departementet i slutet av augusti framförde MHRF önskemål om dialog med Naturvårdsverket och dess generaldirektör.   Den 9 september hölls en interpellationsdebatt med kulturminister Amanda Lindh i Riksdagen. Länk till denna hittar du till höger. Efter ännu en skriftlig framställan om ett möte till Naturvårdsverket genomfördes mötet den 1 oktober. Vid mötet meddelade Naturvårdsverket att man skyndsamt avsåg att revidera vägledningen från augusti och att man i sak hade beaktat MHRFs synpunkter. MHRF erhöll senare ett utkast och igen kunde vi konstatera att den blivit bättre men att vi fortsatt har synpunkter. Den 9 oktober meddelade Naturvårdsverket att man publicerat den reviderade vägledningen. Den 8 oktober besvarade Naturvårdsverket, med stöd av den senaste utgåvan av vägledningen, Mark- och Miljööverdomstolens remiss avseende en dom i Mark- och miljödomstolen. Domen gick Länsstyrelsens Västra Götalands Län emot avseende deras förbud i augusti 2020 av import från Norge av en International brandbil från 1973. Naturvårdsverket hänvisar till nya fakta i målet och tydliggör att det är syftet med importen och exporten som måste vara avgörande vid en tillsynsbedömning. De skriver avslutningsvis att ” när det gäller fordonet i förvarande mål har, efter det att tillsynsmyndigheten fattade sitt beslut om importförbud, framkommit uppgifter om fordonet och syftet med importen som enligt Naturvårdsverkets bedömning bör ses som tillräckliga för att styrka att det är fråga om ett historiskt fordon som inte ska betraktas som avfall. Naturvårdsverket ser därför inte skäl till ändring av mark och miljödomstolens avgörande.” Domen var till importörens fördel då domstolen i målet inte funnit att Länsstyrelsen haft fog för sitt förbud att föra in fordonet från Norge till Sverige. Den 12 oktober hölls en interpellationsdebatt med miljöminister Per Bolund i Riksdagen i fråga om import och export av dessa fordon. Du kan ta del av den till höger. Det hölls samma eftermiddag även en interpellationsdebatt om förbud mot bensin- och dieselfordon, du hittar den här. Kurt Sjöberg förbundsordförande MHRF     Mer om bakgrunden om avfallshotet mot veteranfordon finns att läsa här. Bilden: Denna Dodge 1959 stoppades vid import i Göteborgs hamn då Tullverket ställt frågan till länsstyrelsen om fordonet var att anse som avfall trots ett flertal handlingar som uppgav att det var ett fordon inklusive amerikansk title. Läs mer här. Fem ställningstaganden har tagits fram av Myndighetsrådet i för MHRF viktiga fordonshistoriska frågor. De finns samlade här.    

Bildesign samlad framför Nationalmuseum

[2021-10-20 14:02] MHRF hade förmånen att kunna visa upp fem representativa svenska och amerikanska bilar framför Nationalmuseum i samband med utställningen Scandinavian Design & USA. I utställningen Scandinavian Design & USA på Nationalmuseum i Stockholm undersöks hur idéer från Norden påverkat amerikansk design och omvänt, hur influenser från USA har påverkat nordisk design. Söndagen den 17 oktober fokuserade utställningen på bildesign. I bildspelet ovan visas de fem fordonen som fick representera flera aspekter av svensk och amerikansk industridesign och kontakter mellan ländernas bilindustrier. Motorhistoriska Riksförbundet vill tacka alla ägare som ställde upp! Här en presentation av bilarna (sett framifrån från vänster): Cadillac Series 75, 1939 En högklassig amerikansk bil med unik svensk kaross. Karossen är byggd av Nordbergs Vagnfabrik på Tegnérgatan, bara ett par kilometer från Nationalmuseum. Ägare: Anders Läck (förare var Bobby Bastamow-Silfverberg) Volvo PV52 Special, 1938 Den modell som följde på den strömlinjeformade Volvo Carioca. Formgiven av Edward Lindberg som tidigare arbetat på Studebaker i USA. Stora delar av formgivningen är baserad på Cariocan. Ägare: Lars Haglund Volvo Amazon, 1957 Huvuddesigner norskamerikanen Jan Wilsgaard. Modellen är tydligt amerikainspirerad med många spännande detaljer. Bilen extrautrustad med diagonalbälten. Denna är precis lik den Amazon som finns avbildad i utställningen. Ägare: Tommy Brink Studebaker Avanti, 1963 En designikon. Bilen var den sista som Raymond Loewy formgav. Hupmobile var den första, och hos den tillverkaren hade Ivan Örnberg, som ritade Volvo Carioca, arbetat. Ägare: Thomas Ekström Buick Electra 225, 1959 Den legendariske formgivaren Harley Earls sista årsmodell. Modellen representerar kulmen på trenden mot längre, lägre och bredare amerikanska bilar. Ägare: Kjell Granström Utöver de nämnda fem tillkom ytterligare ett stycke amerikansk designhistoria på Strömkajen, en AMC Pacer från 1975, i samband med ett spontanbesök av Magnus Blommé. Denna kompaktbil är formgiven av Dick Teague. Dess aerodynamiska design och speciella utseende har gjort den till en sann 70-talsikon! Per Dahl Svenskt Motorhistoriskt Arkiv/MHRF

Nya ansikten i MHRFs styrelse

[2021-10-20 10:47] MHRFs förbundsstämma hölls lördagen den 16 oktober. Även årets förbundsstämma hölls digitalt. Trots detta deltog över en fjärdedel av Motorhistoriska Riksförbundets klubbar, närmare bestämt 54. Förmiddagen bjöd på presentationer från myndighetsrådet, MHRF-försäkringen och MHRFs medlemsundersökning. Själva stämman blev rekordsnabbt avklarad efter lunch då inga motioner inkommit. De nya styrelseledamöterna som röstades in var Sibylla Gustafsson, från Svenska Saabklubben, och Henrik Van Rijswijk, från Motorhistoriska Sällskapet i Sverige. Avgående ledamöterna Karl Ask, som tidigare lämnat styrelsen för att jobba på MHRFs kansli, och Rickard Elgán tackades för sina insatser. – Glädjande, utöver nytillskottet i styrelsen, är att klubbarnas medlemsantal snart passerar 105 000, sammanfattar MHRFs förbundsordförande Kurt Sjöberg. Inga nya klubbar har anslutit sig till oss i år, men jag vet att det finns ett stort intresse bland klubbarna, speciellt nu med tanke på hoten mot våra fordon och det rullande kulturarvet den senaste tiden som kräver en samlad kraft. I sammanställningen nedan finns hoten samlade. Malin Erlfeldt kanslichef MHRF  

Scandinavian Design & USA med fokus på bilar

[2021-10-11 14:22] I utställningen Scandinavian Design & USA på Nationalmuseum i Stockholm undersöks hur idéer från Norden påverkat amerikansk design och omvänt, hur influenser från USA har påverkat nordisk design. Bilens betydelse i designhistorian uppmärksammas med hjälp av bland andra Motorhistoriska Riksförbundet söndagen den 17 oktober. Går du i gång på fenor och kromtyngda dollargrin? Eller är du bara nyfiken på amerikansk bildesign och hur så kallad american styling inspirerade den nordiska? Besök Nationalmuseum nu på söndag och ta del av intressanta föredrag av hur bilindustrin påverkade och påverkades på var sin sida av Atlanten. Redan på Strömkajen möts du av flera amerikanska skönheter – och en svensk – som blänker i kapp i höstsolen. Ta del av linjerna och formerna genom att teckna bilkroki på plats! Föredrar du att måla med akvarell rekommenderas ett besök i ateljén. Söndagens program är ett samarrangemang mellan Nationalmuseum och Motorhistoriska Riksförbundet och deras medlemsföreningar samt Bobo Ericzén, programledare för TV-serien Biltokig. Besöket har något för hela familjen! Så även i restaurangens meny som även den har en amerikansk flirt. Fri entré till programverksamheten. Entrébiljett krävs till utställningen. För detaljerat program besök www.nationalmuseum.se. Läs mer om hållpunkterna i pressmeddelandet via MHRFs pressrum! Malin Erlfeldt kanslichef MHRF

Detta innebär ökad biobränsleinblandning

[2021-09-22 12:28] Sedan mars 2011 har det varit möjligt att blanda in biodrivmedel (etanol) i bensin och diesel i Sverige. Regeringen har nu fattat beslut om att denna inblandning ska utöka via en ny reduktionspliktsbestämmelse. Regeringens beslut innebär att de svenska drivmedelsproducenterna ska utöka sin biodrivmedelsinblandning stegvis enligt en fastställd inblandningsskala fram till år 2030. Skälet är miljön och syftet är minskade koldioxidutsläpp. Den första konsekvensen av detta beslut är att det redan från den 1 augusti 2021 kommer bensinkvaliteten E10 att bli den nya standarden för 95-oktanig bensin i Sverige istället för nuvarande E5. Bränslet kommer därmed som namnet antyder att innehålla upp till tio volymprocent etanol istället för dagens fem. Konsekvenser för historiska fordon Motorhistoriska Riksförbundet konstaterar att ju högre inblandning av biodrivmedel desto större konsekvens för de historiska fordonen: En högre inblandning av etanol i bensinen innebär ett lägre energiinnehåll i bränslet vilket i sin tur innebär högre bränsleförbrukning. Det innebär att vi kommer få tanka våra fordon lite oftare. På äldre fordon blir bränsleblandningen magrare med det nya bränslet vilket kan leda till sämre kylning och höjd temperatur i motorn. Körbarheten kan påverkas i form av misständningar. Startförmågan kan också minska framförallt vid lägre temperaturer. Vid belastning ökar risken för spikning på grund av den magrare bränsleblandningen. Materialen i de äldre fordonen är inte konstruerade för dagens och kommande bränsleblandningar. Det kan påverka membranen i bränslepumpar, bränsleslangar och packningar. Vissa av dessa kan helt enkelt komma att lösas upp. Åtgärder att vidta för fordonsägaren Kontrollera regelbundet gummidetaljerna. Byt i förebyggande syfte. Bestycka om förgasaren för att möta det lägre energivärdet och den ökade bränsleförbrukningen så att rätt bränsleluft förhållandet består. Alternativet 98 oktan (istället för E10) 98 oktan kommer att finnas kvar. Här kan etanolblandningen uppgå till som mest fem procent. Det är den mix som de flesta fordon klarar redan i dag, även de äldre fordonen. Diesel Även dieselbränslet kommer att få utökad bränsleinblandning av biobränsle från augusti 2021. Den ökade inblandningen har redan i dag ställt till med problem i form av sämre lagringshållbarhet, algtillväxt och rostskador i bränslesystemen på grund av att bränsleblandningen binder mer vatten. Bent Fridholm styrelseledamot i MHRF och medlem i Myndighetsrådet  

Här träffar du MHRF

Senaste PåVäg

MHRFs nyhetsblad (för tryckvänliga PDFer i format A5 och A4 klicka här):

Motorhistoria i media

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?