Försäkringsalternativ


Helförsäkring

Helförsäkringen är avsedd för fordon som är renoverade eller bevarade i mycket gott skick. Den omfattar trafik-, brand-, stöld-, glas-, räddnings-, rättsskydds-, och vagnskadeförsäkring. Försäkringen gäller året runt och kan inte ändras till uppställningsförsäkring om du ställer av fordonet en kort tid, t.ex. över en vinter. Reservdelar för eget bruk till fordonet ingår i försäkringen, maximalt ett prisbasbelopp.
 

Försäkringen gäller i EES-länderna samt i de övriga länder som är anslutna till systemet med grönt kort (även under transport mellan dessa länder). Du bör vid utlandsfärd ha med dig det "gröna kort" som du får på närmaste Folksam-kontor. Familjemedlemmar och personer som har egen MHRF-försäkring får köra fordonet utan förhöjd självrisk på vagnskadeförsäkringen. I andra fall utgår en extra vagnskadesjälvrisk.
 

Renoveringsförsäkring

Renoveringsförsäkring bör du teckna så snart du börjat renovera ett fordon. Den ersätter skador som uppkommit genom brand, stöld, översvämning, skadegörelse i samband med inbrott, glasskador och innehåller dessutom rättsskyddsförsäkring. Renoveringsförsäkringen gäller även när fordonet transporteras på trailer, på dolly eller med bärgningsbil (t.ex. till och från verkstad), men inte då det bogseras eller körs för egen maskin. Den gäller enbart då fordonet är avställt i Vägtrafikregistret. Försäkringen omfattar även delar som lämnats bort för reparation, ytbehandling eller liknande men som kommit bort eller blivit förstörda (om ingen annan ersättningsansvarig finns). Försäkringen gäller inom Sverige, men kan efter godkännande av MHRF även gälla utomlands (beroende på vilket land det gäller och på hur fordonet förvaras).
 

Korttidsförsäkring

Korttidsförsäkring är en "nödförsäkring" i maximalt tre månader för t.ex. hemtransport av ett nyinköpt fordon. Ansökan måste godkännas av klubben, men foton och protokoll behövs inte. Du måste ha varit medlem i klubben i minst ett år och högsta antal prisbasbelopp är tre (133 500 kr). Korttidsförsäkringen är inte en "kör-omkring-försäkring" utan gäller för körningar till och från bilprovning, klubbens besiktningsman och verkstäder. Den gäller bara inom Sverige och skall ersättas av en normal MHRF-försäkring så fort som möjligt.
 

Rullande Renoveringsförsäkring

Samma regler som för helförsäkring med undantaget att vi accepterar fordon som bevisligen är på väg att bli renoverade till fullgott skick.
 

AVVIKANDE UTFÖRANDE ELLER OMBYGGT FORDON (ALLA FORDONSTYPER)

Samma regler som för helförsäkring med undantaget att vi accepterar fordon som är modifierade eller ombyggda, t.ex.  moderna fälgar eller motivlack. 
 

UPPSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 

Enbart avsedd för fordon som är färdigrenoverade, eller i mycket gott skick, och som inte ska användas på en längre tid. Lämplig också för tävlingsfordon som enbart brukas på bana (gäller ej under tävling). Ger samma skydd som en helförsäkring, bortsett från trafikdelen. Om fordonet ska stå på museum eller regelbundet visas för allmänheten måste detta meddelas i förväg till MHRF.


Lagerförsäkring

Den är avsedd för orenoverade hela fordon (i stort sett skrot) som du ställt undan för att senare renovera. Ersätter skador som uppkommit genom brand, stöld, översvämning, och skadegörelse i samband med inbrott. Gäller för skador på fordonet och delar till fordonet. Du måste lämna en särskild förteckning med foton och värden över de fordon som ska ingå. På varje försäkring får finnas fordon med det sammanlagda värdet upp till 2 prisbasbelopp, idag 89 000 kr. Fordon ska förvaras på betryggande sätt ur brand- och stöldsynpunkt och vara avställt i Vägtrafikregistret.


 

Historier ur verkligheten

Fordmagasinet 1-15

"När oturen är framme
(...) Eftersom felet inte gick att reparera på plats fick bärgare kontaktas och ut rycker Mercury-ägaren Jimmy Kindström som får med beröm godkänt och levererar både Forden och oss ända fram till garageportarna och dessutom hjälper till att få in Galaxien i garaget. För första gången på alla dessa år har jag använt veteranförsäkringen och det kostade mig 500 kronor. Så visst är MHRF-försäkringen väldigt förmånlig för oss som har den. (...)"
Saxat ur Club of American Fords medlemstidning Ford Magasinet nr 1 2015.

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?