MHRF-försäkringen
Lista medlemsklubbar - Blekinge län Lista medlemsklubbar - Dalarnas län Lista medlemsklubbar - Gotlands län Lista medlemsklubbar - Gävleborgs län Lista medlemsklubbar - Hallands län Lista medlemsklubbar - Jämtlands län Lista medlemsklubbar - Jönköpings län Lista medlemsklubbar - Kalmar län Lista medlemsklubbar - Kalmar län Lista medlemsklubbar - Kronobergs län Lista medlemsklubbar - Norrbottens län Lista medlemsklubbar - Skåne län Lista medlemsklubbar - Stockholms län Lista medlemsklubbar - Södermanlands län Lista medlemsklubbar - Uppsala län Lista medlemsklubbar - Värmlands län Lista medlemsklubbar - Västerbottens län Lista medlemsklubbar - Västernorrlands län Lista medlemsklubbar - Västmanlands län Lista medlemsklubbar - Västra Götalands län Lista medlemsklubbar - Örebro län Lista medlemsklubbar - Östergötlands län
Klicka för att se mer! Bild: Göte Högbom/JVBK
För gårdagens fordon på morgondagens vägar
Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.

Året som gick – en sammanfattning

[2016-12-02 11:03] Motorhistoriska Riksförbundets kansli och styrelse har hunnit med en hel del under 2016. I dagens debatt lyfts många problembeskrivningar när det gäller motorfordon. I sammanhanget nämns sällan hur motorismen på lite drygt 100 år förändrat hela samhället och vårt sätt att resa. Tack vare våra motorfordon har vi fått mängder av nya möjligheter att transportera oss både på två eller fyra hjul, alternativt ta bussen. I och med detta fick vi helt nya möjligheter att ta oss till orter och platser dit varken häst eller järnväg nådde – för arbete, nöje och inte minst kärleken. Vi kunde resa efter egna behov och önskningar och direkt blev samhället mer demokratiskt. Det är bland andra denna historia som förvaltas i vårt rullande kulturarv. Vi har lyft fordonshistoriska rörelsens utmaningar när vi har träffat Transportstyrelsen, departementen, riksdagspolitiker med flera. EUs besiktningsdirektiv har varit den viktigaste politiska frågan 2016. En hel del arbete återstår för att påverka detaljutformningen av reglerna innan den svenska tillämpningen av direktivet införs 2018. En annan utmaning har varit alla problem med chassienummer när besiktningsorganen plötsligt hittade på ett eget regelverk. Efter väldigt mycket arbete är frågan nu i princip löst. Dessa frågor har MHRF även uppmärksammat på evenemang som Elmia, Gärdesloppet, Almedalen, Power Big Meet och i samband med Motorhistoriska Dagen som firas över hela landet den 6 juni. Svensk Motorhistoriskt Arkiv (SMA) har blivit en riktig succé! Det har kommit in massor av donationer under året, många av mycket hög kvalitet och med helt unikt material. MHRF har i samma anda delfinansierat digitaliseringen av de många timmarna stumfilm som göteborgsprofilen Gösta Fraenckel tog på sina långa bilresor under främst 20- och 30-talen. Några tävlingsfilmer blev det också. Synnerligen intressant historia på film som nu finns tillgänglig för alla (gå in på Youtube och sök på MHRF och Fraenckel)! I ett internationellt perspektiv kan vi notera att UNESCO, FNs organ för kultur och utbildning, förklarat sig som beskyddare för FIVAs World Motoring Heritage Year 2016. Detta är ett tydligt erkännande av den fordonshistoriska rörelsen världen över från FN. Under våra ordförandekonferenser fördes diskussioner om allt som rör vårt rullande kulturarv. Årets stora tema var hur vår rörelse kommer att förändras under de kommande tio åren och hur vi kan hantera framtiden. Vi konstaterade att intresset för vårt rullande kulturarv växer. Kraftigt! Det samma gäller inte alltid för klubbarna. Det är synd då det är bara med gemensamma krafter vi kan påverka möjligheten att kunna framföra gårdagens fordon även på morgondagens vägar. Utmaningen är att locka ungdomarna, inte minst alla yngre kvinnor vars intresse för äldre fordon växer påtagligt. Jag hoppas att diskussionenen om rörelsens utveckling fortsätter i olika forum, även långt utanför MHRFs egna. I sammanhanget kan nämnas att allt fler ägare till amerikanska bilar har upptäckt att MHRF-försäkringen välkomnar de flesta skick och stuk. Det gäller även förbundet varför vi hoppas på fler jänkebilsklubbar när nya klubbar väljs in på årsstämman i höst. MHRFs kansli och styrelse ser fram emot 2017 och önskar alla ett gott nytt motorhistoriskt år. Peter Edqvist förbundsordförande MHRF

Historiska fordon fortsatt undantagna från miljözoner

[2016-11-30 14:38] Transportstyrelsen föreslår fortsatt att historiska fordon som inte är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas från reglerna om miljözoner. Dagens bestämmelser om miljözoner ska utökas till att även gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar, föreslår Transportstyrelsen. Två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter finns med i förslaget, som du kan läsa mer om här. Men reglerna gäller inte alla. Bland annat föreslås att historiska fordon som ej är är skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen undantas. Motorhistoriska Riksförbundet ser positivt på det faktum att Transportstyrelsen anser att historiska fordon ska kunna framföras i sin rätta kulturarvsmiljö.  Jan Tägt generalsekreterare MHRF  

Stopp i vägtrafikregistret under tre helger i höst

[2016-11-25 12:42] Under sammanlagt tre helger i augusti, september och december kommer vägtrafikregistret att stängas ner. Anledningen är att Transportstyrelsen då flyttar över all information till en ny teknisk plattform. Vägtrafikregistret innehåller uppgifter om Sveriges alla fordon, körkort och yrkestrafikutövare. Det bygger på en teknisk plattform och kod som behöver bytas ut eftersom den börjar bli gammal. All information som idag finns i vägtrafikregistret måste därför flyttas över till den nya tekniska plattformen. Inga anmälningar eller sökningar under stoppen Under tre helger kommer Transportstyrelsen vara tvungna att stänga vägtrafikregistret. Det innebär att det under stoppen inte kommer vara möjligt att anmäla eller söka uppgifter, skicka eller ta emot filer som exempelvis genomförande av ägarbyten, läsa in besiktningsutfall eller ta emot nya eller ändra försäkringar. Följande helger är det stopp: 27-29 augusti       Lördag kl. 15.00–måndag kl. 06.00 24-26 september  Lördag kl. 15.00–måndag kl. 06.00 3-5 december       Lördag kl. 15.00–måndag kl. 06.00 Göran Schüsseleder MHRFs kansli

MHRF större än någonsin efter stämma

[2016-10-20 12:53] Motorhistoriska Riksförbundet växte med två medlemsklubbar i samband med årets stämma. Utöver deras medlemsantal växer antalet medlemmar rent allmänt bland MHRFs anslutna klubbar vilket gör förbundet större än någonsin sedan det bildades 1969. Lördagen den 15 oktober höll Motorhistoriska Riksförbundet sitt årsmöte på Scandic i Upplands Väsby. 86 klubbar var representerade när bland annat två nya medlemsklubbar enhälligt valdes in, regionala Veteranmotorcykelklubben Östergyllen med drygt 200 medlemmar och märkesklubben Svenska Volvoklubben med närmare 150. MHRF består i dag av 178 klubbar som i sin tur representerar rekordmånga 98 271 medlemmar. – Här kan vi prata om en växande rörelse i dubbel bemärkelse – dels som folkrörelse och dels när det gäller intresset för bevarandet av det rullande kulturarvet! säger en glad Peter Edqvist som själv blev omvald som ordförande på stämman.   Större delen av MHRFs styrelse stod för omval och blev just det utom styrelsens enda kvinna, före detta vice ordförande Helén Martin, som var tvungen att avgå i förtid. Valberedningen, som försökt få en bredd på styrelsen, inte minst ur genussynpunkt, presenterade Lasse Söderqvist från Hälsinglands fordonshistoriker som också blev invald. Nämnas kan i sammanhanget att valberedningen fick ett nyval, Helena Thorslund från Svenska Indian Sällskapet.   Utöver själva stämman presenterade MHRFs styrelse och kansli aktuella frågor och informerade bland annat om MHRF-försäkringen, kontakter med myndigheter och politiker, Svenskt Motorhistoriskt Arkiv och Motorhistoriska Dagen. För klubbarna presenterade MHRFs kanslisekreterare Malin Erlfeldt i sällskap av Mikael Sandholm, redaktör på Nostalgia Magazine, även temat i C-hallen för 2017 års Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia som blir 50-tal och firandet av mopeden som fyller 65! Det fanns också utrymme för delegaterna att ställa frågor till förbundsstyrelsen. Tre avtackningar gjordes. Utöver Helén Martin avgick Åke Andersson efter flera år i valberedningen. MHRF-försäkringshandläggaren Helen Elmgren tackades också i samband med att hon efter lång och trogen tjänst gick i pension tidigare i år. Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar delade traditionsenligt ut sitt årliga pris i samband med MHRFs stämma. I år var det två mottagare, Erik och Inger Örtlund som driver Torsångs motormuseum i Torsång, Borlänge kommun och Bo Byman som driver Kvarnbackens prylmuseum i Storvik, Sandvikens kommun. Motiveringen löd: ”För livslångt motorhistoriskt forskande och samlande samt skapandet av ett unikt lokalt teknikhistoriskt museum.”. Under pauserna visades bildspelet 1891 – 2016, svensk motorhistoria 125 år som visar historien om Sveriges första bil. Vilket märke det var kan du se här intill.   Göran Schüsseleder kommunikatör MHRF (text och bilder om inte annat anges)

Åtta riksdagsmotioner om det rörliga kulturarvet

[2016-10-07 13:25] Riksdagens ledamöter har även under 2016 lämnat in motioner som har bäring på det fordonshistoriska kulturarvet och det rörliga kulturarvet som helhet. I år blev det hela åtta stycken, från sju av våra åtta riksdagspartier, vilket visar att det finns en stor politisk enighet kring våra frågor. Läs mer genom att klicka på länkarna nedan. Bevarandet av det rörliga kulturarvet Jan Ericson (M) Skydda det rörliga kulturarvet medan det fortfarande är rörligt Niclas Malmberg (MP)   Motorsport och motorhobby Josef Fransson (SD) Bevaranderätt för rörligt kulturarv Bengt Eliasson (L) Motorarrangemang Isak From och Maria Strömkvist (S) Våra kulturhistoriska fordon Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (M) Den svenska motorhobbyn och det rullande kulturarvet Johan Hedin (C) Stärkt bevaranderätt för rörligt kulturarv Penilla Gunther (KD)

Löderups byalag tog emot diplom och Årets dragkrok

[2016-09-29 10:12] Peter Edqvist, MHRF, Kent Olsson, Löderups byalag och Mårten Mårtensson (S). Foto: Mikael Sandholm. Den 28 september bjöd Löderups byalag in till invigning av en utställning kring ortens brandkårshistoria på Löderupsgården. I samband med detta fick de också motta hederpriset Årets dragkrok i arrangörstävlingen Kultur på väg. Det är på äldreboendet Löderupsgården som det nu finns en permanent utställning om Löderups brandkårshistoria. Vid invigningen visade man också bilder från Nostalgitripp Löderup, som är byalagets årliga arrangemang under Motorhistoriska Dagen 6 juni. Det är för detta evenemang som byalaget tilldelas Årets dragkrok 2016 i tävlingen Kultur på väg, som arrangeras av Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia Magazine. Motiveringen lyder: Genom stark lokal samverkan är Nostalgitripp Löderup en av årets höjdpunkter på orten, där ung och gammal möts för att njuta av det fordonshistoriska kulturarvet. Som prisutdelare medverkade Kultur - och fritidsnämndens ordförande i Ystad kommun Mårten Mårtensson (S). Diplomet och dragkroken mottogs av eldsjälen bakom Nostalgitrippen, Kent Olsson. Juryn representerades av Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist och Nostalgia Magazines chefredaktör Mikael Sandholm. Malin Erlfeldt kanslisekreterare MHRF  

Kultur på väg-diplom tilldelades Sundsvalls motorveteraner

[2016-09-13 10:36] Under Sundsvalls årliga historiska stadsfest Stenstansdagarna var det dags för Motorhistoriska Riksförbundet och Nostalgia att dela ut ett av årets diplom i arrangörstävlingen Kultur på väg, för arrangemang under Motorhistoriska Dagen 6 juni. Det gick till Sundsvalls motorveteraner. Sundsvalls motorveteraner är klubben med många järn i elden. Under Motorhistoriska Dagen 6 juni visade de historiska fordon i centrala Sundsvall, och för detta valde juryn för arrangörstävlingen Kultur på väg att ge klubben diplom. Prisutdelningen skedde i samband med en annan av klubbens fordonsutställningar, i parken Vängåvan under stadsfesten Stenstansdagarna 9-10 september. Som prisutdelare deltog kultur- och fritidsnämndens ordförande Åsa Ulander (S). Hon öste lovord över Sundsvalls motorveteraner och påpekade att hon uppskattade att klubben välkomnar alla typer av fordon och människor till sina träffar. Hon framförde också att en ny värld hade öppnat sig för henne, när hon fått ta del av historiska fordon. Diplomet mottogs av klubbens ordförande Bent Fridholm och sekreterare Ingrid Westerlund.   MHRFs förbundsordförande Peter Edqvist, närvarade också vid prisutdelningen.   – Det verkar finnas en stor och spontan glädje i Sundsvalls motorveteraner och även hos den passerande allmänheten. Det är tydligt att man fokuserar på att man ska ha roligt när man har ett historiskt fordon, konstaterar Peter Edqvist. Malin Erlfeldt, kanslisekreterare MHRF

Nordiskt möte 2016

[2016-09-01 09:07] 26-28 augusti samlades de nordiska förbundens representanter på Bornholm för det årliga samrådsmötet. På årets nordiska samrådsmöte fanns *alla nordiska länder representerade. Därmed fanns en lägesrapport från hela regionen. Prioriterat på mötet, utöver FIVA-frågor, var samsyn på gemensamma frågor kring kommande förordningar och lagar som styrs från EU-beslut. Från svenskt håll rapporterades om ärenden upptagna på MHRFs ordförandekonferenser, miljöärenden hos myndigheter och äganderättsbegränsningar. Timo Vuortio förbundssekreterare MHRF *Island har ingen motsvarighet till övriga länders riksförbund och är inte medlemmar i FIVA.  

Senaste nyhetsbladet


MHRFs nyhetsblad PåVäg nr 4 november 2016:

Motorhistoria i media

Kalendarium

3 december 2016
Stockholms län

Jullunch och julkaffe

3 december 2016
Stockholms län

Frukost med Brommagrodorna kl 10.00.

5 december 2016
Stockholms län

Veteranträff hos MHS i Täby

6 december 2016
Hallands län

Hjulträff

7 december 2016
Dalarnas län

Onsdagsträffar vid Café Mitt i Smeten

7 december 2016
Norrbottens län

Fikaträff MeiN klubblokalen i Boden

7 december 2016
Skåne län

Månadsträff i Stjärngaraget.

8 december 2016
Stockholms län

Pubkväll

10 december 2016
Stockholms län

Julavslutning

10 december 2016
Skåne län

Fika på Hemvärnsgården

På www.mhrf.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?